Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eines Tic by Mind Map: Eines Tic

1. Xarxes socials

1.1. Twitter

1.1.1. Escola

1.1.2. Alumnes

1.2. Instagram

1.2.1. Escola

1.2.2. Alumnes

1.3. Pinterest

1.4. Vimeo

1.5. YouTube

2. Moddle

3. Google apps

3.1. Gmail

3.1.1. ·Contactes ·LListes de distribució del correu ·Correu

3.2. Calendar

3.2.1. ·Calendari personal ·Calendari de classe ·Compartir calendaris

3.3. Drive

3.3.1. ·Emmagaatzematge de fitxers ·Treball col·laboatiu ·Compartir fitxers i carpetes ·Treball al nuvol (cloud) ·Documents ·Fulls de càlcul i diagrames ·Presentacions ·Dibuixos ·Àlbums de fotografies

3.4. Classroom

3.4.1. ·Gestió de les classes ·Banc de recursos

3.5. Formularis

3.5.1. ·Formularis ·Correccións automàtiques d'exàmens amb Flubaroo

3.6. Sites

3.6.1. ·LLocs web

3.7. Blogger

3.7.1. ·Bloggs

3.8. Marcadors

3.8.1. ·Emmagatzematge d'adreçes d'interès

3.9. Grups

3.9.1. ·LListes de correu personals

3.10. Keep

3.10.1. ·Notes i llistes de tasques

3.11. Maps

3.11.1. Mapes i rutes

4. Programari lliure

4.1. Libreoffice

4.1.1. Ofimàtica

4.2. Mozilla Firefox

4.2.1. Internet

4.3. GIMP

4.3.1. Gràfics

4.4. VLC Media player

4.4.1. Multimèdia

4.5. PDFCreator

4.5.1. PDFs

5. Web 2.0

5.1. Mapes mentals, conceptuals, organigrames, esquemes...

5.1.1. Mindmester

5.1.2. Bubbl.us

5.2. Imatges, collages...

5.2.1. PiZap

5.2.2. Pixlr

5.2.3. Photofunia

5.2.4. Photovisi

5.3. Presentacions, diapositives..

5.3.1. Popplet

5.3.2. Photopeach

5.4. Text artístic

5.4.1. Wordle

5.4.2. Cooltext

5.5. Programació

5.5.1. Scratch

5.6. Idiomes

5.6.1. Duolingo

5.7. Pòsters multimèdia

5.7.1. Glogster

6. Escola Pia de Granollers

7. Política de Contrasenyes