Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eines TIC by Mind Map: Eines TIC

1. web 2.0

1.1. Mapes mentals, conceptuals, orgranigrames i esquemes

1.1.1. Mindmeister

1.1.2. Bubbl.us

1.2. Imatges, collages

1.2.1. PiZap

1.2.2. Pixlr

1.2.3. Photofunia

1.2.4. Photovisi

1.3. Presentacions, diapositives

1.3.1. Popplet

1.3.2. PhotoPeach

1.4. Text artístic...

1.4.1. Wordle

1.4.2. Cooltext

1.5. Progamaciò

1.5.1. Scratch

1.6. Idiomes

1.6.1. Duolingo

1.7. Pòsters Multimèdia

1.7.1. Glogster

2. Programari lliure

2.1. LibreOfifce

2.1.1. Ofimàtica

2.2. Mozilla Firefox

2.2.1. Internet

2.3. Gimp

2.3.1. Gràfics

2.4. VLC Media Player

2.4.1. Multimèdia

2.5. PdfCreator

2.5.1. PDFs

2.6. ...

3. Xarxes socials

3.1. Twitter

3.1.1. Escola

3.1.2. Alumnes

3.2. Instagram

3.2.1. Escola

3.2.2. Alumnes

3.3. Pinterest

3.4. Vimeo

3.5. Youtube

4. Google Apps

4.1. Gmail

4.1.1. ·Correu ·Contactes ·Llistes de distribucio de correu

4.2. Calendar

4.2.1. ·Calendari Personal ·Calendari de classe ·Compartir calendaris

4.3. Drive

4.3.1. · Emmgatzematge de fitxers ·Treball col·laboratiu ·Compartir fitxers i carpetes ·Treballar al nuvol(cloud) · Documents · Fulls de calculs i diagrames ·Presentacions ·dibuixos · Albums de fotografies

4.4. Classroom

4.4.1. ·Gestio de les classes ·Banc de recursos

4.5. Formularis

4.5.1. ·Formularis ·Correccio automatica d'examens amb flubaroo

4.6. Sites

4.6.1. ·Llocs webs

4.7. Blogger

4.7.1. ·Blogs

4.8. Marcadors

4.8.1. ·Emmagatzematge d'adreces d'interes

4.9. Grups

4.9.1. ·Llistes de correu personal

4.10. Keep

4.10.1. ·Notes i llistes de tasques

4.11. Maps

4.11.1. ·Mapes i rutes

5. Moodle

6. Escola pia de granollers

7. Politica de contrasenyes