WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ by Mind Map: WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

1. określaj cele nauki i korzyści dla własnego życia

2. dyskutuj

3. rozpracowuj problem sam

4. posługuj się myśleniem dedukcyjnym (od szczegółu do ogółu

5. analizuj i interpretuj dane

6. wykonuj zadania krok po kroku

7. zapisuj swoje doświadczenia/ refleksje IN ENGLISH

8. układaj swoje plany działań

9. wykorzystuj do nauki RUCH

10. powtarzaj, gdy biegasz, spacerujesz

11. odgrywaj to czego się uczysz/ bądź aktorem :)

12. ucz się w różnych miejscach

13. pamiętaj o przerwach

14. odgrywaj scenki - LUSTRO :)

15. ucz się na głos

16. wizualizuj sobie czytany tekst

17. twórz w wyobraźni dynamiczne obrazy z własnym udziałem - SKOJARZENIA, uczestnicz w nich!

18. uruchamiaj emocje w nauce - SKOJARZENIA budzące grozę? :)

19. szukaj analogii poznawanej wiedzy z realnym życiem

20. rysuj :)

21. twórz schematy, wykresy, grafiki, symbole

22. kategoryzuj dane ( łącz słowa w grupy według dowolnych skojarzeń)

23. spróbuj wykorzystać kolory w notatkach