המחלקה להוראה

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
המחלקה להוראה by Mind Map: המחלקה להוראה

1. ?פני ההדרכה לאן

1.1. דיונים במחלקה להוראה

1.2. אקדמיה כיתה

1.3. נהלים ומידע כללי

1.4. למידה והערכה

1.5. ימי למידה

1.6. כל מה שרצית לדעת ולשאול

2. נעים להכיר

3. ?מה חדש

4. תוכניות

4.1. גיל הרך

4.2. חנ"מ

4.3. יסודי

4.4. על יסודי

4.5. M.Teach

4.6. מוזיקה

5. לוח ארועים

6. לוח מודעות

7. התפתחות מקצועית

7.1. (סטאז' (התמחות בהוראה

7.2. מורה חדש

7.3. מורה חונך

7.4. דרגות קידום 7-9

7.5. לוח מודעות

7.6. כלי הערכה ומחוונים

7.7. מאמרים ומסמכים

7.8. מפת יוזמות 7-9

7.9. ספר היוזמות

8. שותפויות

8.1. מפת שותפויות

8.2. רשויות

8.3. יוזמות

9. מפגשי מחלקה

9.1. סיכום ומפגשים

9.2. מצגות ומסמכים

10. מעורבות חברתית

10.1. מודלים מהעולם

10.2. דב"ש

11. סילבוסים והנחיות לעבודה