Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EPA by Mind Map: EPA

1. Cerca d'informació

1.1. Google

1.2. Wikipedia

1.3. ARC

1.4. Cristic

1.5. Alexandria

1.6. Xerloc

1.7. Youtube

2. Compartir la informació

2.1. Symbaloo

2.2. Pinterest

2.3. Google drive

2.4. Dropbox

2.5. Correu electrònic

2.6. Portafoli

2.7. Youtube / Vimeo

2.8. Twitter

2.9. Facebook

2.10. Xarxes socials

3. Transformar la informació

3.1. Processador de textos

3.2. Editors d'imatge

3.3. Mapes conceptuals