Constructive Alignment

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Constructive Alignment by Mind Map: Constructive Alignment

1. Leerdoelen

1.1. Huiswerk

1.1.1. (Daan)De student is instaat om de ordes binnen de Taxonomie van Bloom te benoemen

1.1.2. (Irina) De student kan de rapportonderdelen benoemen, toelichten

1.1.3. tim, mcf3 - de studenten zijn in staat om basis logica (combinatorial, sequentiel) te ontwerpen

1.1.4. Randy

1.1.4.1. 1. De student kan beschrijven wat ROS is

1.1.4.2. 2. De student kan uitleggen hoe ROS opgebouwd is (bijv. workspace, packages, nodes, topics, messages)

1.1.4.3. 3. De student kan door middel basiscommando’s ROS bedienen onder Ubuntu (bijv. workspace inrichten, packages gebruiken, launch files gebruiken, RQT graph visualiseren)

1.1.4.4. 4. De student kan veelgebruikte ROS-termen beschrijven, uitleggen en waar mogelijk laten zien in code of simulatie (bijv. odometry, pose, quaternions, TF, coördinatenframes, mapping, localization, planning, navigation, URDF, RVIZ, Gazebo, kinematica)

1.1.5. Paul

1.1.5.1. (DYN3) plaats snelheid en versnelling kunnen berekenen

1.1.5.2. (DPR7) Uitleggen en toepassen van DOF

1.2. Klassikaal

1.2.1. (Daan) De student is instaat om een les te ontwikkelen door gebruik te maken van de hogere ordes van Bloom

1.2.2. (Irina) De student kan rapportonderdelen herschrijven, en zelf eigen rapportonderdelen schrijven.

1.2.3. tim, mcf3 - de studenten zijn in staat om subsystemen van een microcomputer te ontwerpen en testen, en in een microcomputer te integreren en testen.

1.2.4. Randy

1.2.4.1. 5. De student kan een URDF model van minimaal een 3-DOF robot opstellen, visualiseren en demonstreren (bijv. een robotarm of AGV in RVIZ/Gazebo)

1.2.4.2. 6. De student kan bestaande tools/packages inzetten om een gegeven mobiel robot-platform autonoom te laten navigeren met ROS

1.2.5. Paul

1.2.5.1. (DYN3) van een gegeven systeem zelf de vergelijkingen kunnen opstellen die nodig zijn om plaats, snelheid en versnelling te berekenen

1.2.5.2. (DPR7) Evalueren en creeren van systemen die statisch bepaald zijn

2. Werkvormen

2.1. Huiswerk

2.1.1. (Daan)De student bekijkt aan kennisclip over de Taxonomie van Bloom.

2.1.2. Randy

2.1.2.1. ROS installeren

2.1.2.2. Informatie lezen op ROS.org

2.1.2.3. Aan de slag met tutorials (http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials)

2.1.3. tim, mcf3 - dictaat lezen

2.1.4. Paul

2.1.4.1. (DYN3) theorie zelf lezen, wikipedia en of instructie filmpjes bv Khan Academy

2.1.4.2. (DPR7) zelf theorie lezen en eenvoudige sommen maken. presentatie van een ontwerp als studie materiaal

2.1.5. (Irina) De student leest het materiaal dat ze nodig hebben over de verschillende rapportonderdelen. De student zou eventueel een informatieve film kunnen kijken over hoe je een goed rapport kunt schrijven.

2.2. Klassikaal

2.2.1. (Daan) De student gaat samenwerken met een medestudent over de inhoud van de les.

2.2.2. tim, mcf3 - gewoon cursus

2.2.3. Randy

2.2.3.1. Diverse topics visualiseren, monitoren en opstarten (al dan niet met elkaar communiceren)

2.2.3.2. RQT graph oproepen

2.2.3.3. launchen van standaard applicaties

2.2.3.4. TF gebruiken

2.2.3.5. RVIZ & Gazebo gebruiken

2.2.3.6. URDF model opstellen

2.2.3.7. URDF visualiseren en motion planning uitvoeren

2.2.3.8. Mobiel robotplatform laten navigeren middels MCL

2.2.4. (Irina) De student gaat een onderdeel van een oude rapport herschrijven op basis van de informatie hij thuis heeft opgedaan.

2.2.5. Paul

2.2.5.1. (DYN3) Opgaven maken in de les. Mastering Engineering toe passeneen prakticum bv met een katapult als vb van projectiel.

2.2.5.2. (DPR7) powerpoint bespreken en discussie over gemaakte keuzen, mee eens of niet, hoe zou jij het aanpakken, andere opties? Eerst in groepjes

3. Evaluatievormen

3.1. Huiswerk

3.1.1. (Daan) De student benoemt de ordes aan de hand van een Mentimeter

3.1.2. Randy

3.1.2.1. Resultaat van tutorials laten zien

3.1.2.2. Geleerde aspecten inzetten in andere context (of applicaties)

3.1.2.3. RQT graph laten zien

3.1.2.4. ROS messages inzichtelijk maken

3.1.3. tim,mcf3 - een formatieve toets, digitaal, closed questions

3.1.4. (Irina) De student leest de inleiding van een oude rapport en noteert op welke punten volgens de eisen van rapportagetechniek de inleiding niet klopt. Die punten noteert hij, en laat het aan de docent zien tijdens de les. daar krijgt hij feedback op

3.1.5. Paul

3.1.5.1. (DYN3) summatief, quiz achtig. bv moet je integreren of differentieren om van a naar v te komen. begin waarden wat moet je ermee

3.1.5.2. (DPR7) korte summatieve toets, quiz achtig

3.2. Klassikaal

3.2.1. (Daan) De student schrijft de les uit aan de hand van een blog.

3.2.2. tim, mcf3 - schriftelijk tentamen, en een klein project

3.2.3. Randy

3.2.3.1. Demo geven van gemaakte URDF en laten zien dat deze een beweging kan plannen

3.2.3.2. Demo geven van mobiel robot platform dat autonoom kan navigeren in een (al dan niet aangeleverde) ruimte

3.2.4. Paul

3.2.4.1. (DYN3) 70% van opgaven goed (mastering Engineering houd dit bij) anderen kunnen uitleggen hoe het zit. mondeling check

3.2.4.2. (DPR7) elke groep korte presentatie en een ander idee of verbetering aandragen

3.2.5. (Irina) De student kan aan de hand van de eigen genoteerde punten en de feedback van de docent de inleiding herschrijven. Dat doet hij volgens de regels van rapportagetechniek.