INGURUNEAREN EZAUGERA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INGURUNEAREN EZAUGERA by Mind Map: INGURUNEAREN EZAUGERA

1. Nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioarn eta adierazpenaren eremua

1.1. HELBURUAK

1.1.1. Norberak zer sentimendu dituen ezagutzea eta horretaz jabetzea.

1.1.2. Hizkuntza askotarikoen komunikazio-tresnak eskuratzeko bidea egitea eta tresna horiez gozatzea.

1.1.3. Hainbat kultura-tradiziotako testu batzuk ulertzea, azaltzea eta moldatzea

1.1.4. Hizkuntza askotarikoen komunikazio-tresnak eskuratzeko bidea egitea eta tresna horiez gozatzea.

1.1.5. Ahozko hizkuntza arian-arian erabiltzea

1.2. EZAUGARRIAK

1.2.1. Arte-hizkuntzaren bidez, haurrek errealitatea arakatzen dute, errealitateaz duten ezagutza adierazten dute

1.2.2. Handitu eta sakondu egiten da ingurunearekin duten harremana

1.2.3. Gorputz-hizkuntza adierezpane modu bat bezala erabili

1.2.4. Pertsonaren eta ingurunearen arteko komunikazioa eta interakzioak lantzea

1.3. EBALUAZIOA

1.3.1. Ikasleen ikaskuntza ebaluatzea

1.3.1.1. Emaitzei buruzko azalpenak eska diezazkiekete irakasleei.

1.3.1.2. Tutoreak ikaslearen ikaskuntza-prozesuaren gaineko txostena egingo du.

1.3.1.3. Ebaluazio jarraituan ikaslearen aurrerabidea ez bada egokia, indartze-neurriak ezarriko dira.

1.3.1.4. Helburuen eta ebaluazio-irizpideen berri emango diete ikastetxeek ikasleen gurasoei edo legezko tutoreei.

1.3.1.5. Ikaslearen ikaskuntza ebaluatzea ezin da bereizi gainerako curriculum-osagaietatik.

1.3.1.6. Ikasleen konpetentzien ebaluazioa orokorra, jarraitua eta prestakuntzakoa izango da, eta ikasleak curriculumeko eremu guztietan egindako aurrerapenari erreparatuko dio.

1.3.2. Ebaluazio-prozesua ikuskatzea.

1.3.2.1. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legea

1.3.2.2. Ikuskariak, ikastetxeak bisitatzean eta banakako ebaluazioen emaitzak ezagututa, zuzendaritza-taldearekin bilduko dira emaitzak aztertzeko eta baloratzeko

1.3.3. Ebaluazio-agiri ofizialak.

1.3.3.1. Espediente akademikoa, ziklo-amaierako ebaluazio-aktak, historia akademikoa, eta, halakorik bada, lekualdaketen ondoriozko txosten pertsonala

1.4. EDUKIAK

1.4.1. Lehen zikloa

1.4.1.1. 1. MULTZOA. Hitzezko komunikazioa

1.4.1.2. 2. MULTZOA. Gorputz-hizkuntza

1.4.1.3. 3. MULTZOA. Matematika-hizkuntza

1.4.1.4. 4. MULTZOA. Arte-komunikazioko beste modu batzuk

1.4.2. Bigarren zikloa

1.4.2.1. 1. MULTZOA. Hitzezko eta idatzizko komunikazioa.

1.4.2.2. 2. MULTZOA. Gorputz-hizkuntza

1.4.2.3. 3. MULTZOA. Matematika-hizkuntza

1.4.2.4. 4. MULTZOA. Arte-komunikazioko beste modu batzuk

2. Nortasunaren eraikuntzaren eta ingurune fisiko eta sozialaren ezagueraren eremua

2.1. HELBURUAK

2.1.1. Nortasunaren eraikuntzaren eta komunikazioarn eta adierazpenaren eremua.

2.1.2. Hizkuntza askotarikoen komunikazio-tresnak eskuratzea.

2.1.3. Ahozko hizkuntza arian-arian erabiltzea. Haurren eta helduen mezuak ulertzea eguneroko bizitzako egoeretan.

2.1.4. Haurren eta helduen mezuak ulertzea eguneroko bizitzako egoeretan.

2.2. EZAUGARRIAK

2.2.1. Nortasun propiaren eraikuntza.

2.2.2. Norberaren gorputza ezagutza eta “ni”a. (Mugak/Aukerak)

2.2.3. Ingurune-fisikoaren hartu emanak izateko prozesuan arakatu, behatu…

2.2.4. Sexu generoko nortasuna ezarri

2.3. EBALUAZIOA

2.3.1. Ikasleen ikaskuntza ebaluatzea.

2.3.1.1. Emaitzei buruzko azalpenak eska diezazkiekete irakasleei.

2.3.1.2. Tutoreak ikaslearen ikaskuntza-prozesuaren gaineko txostena egingo du.

2.3.1.3. Ebaluazio jarraituan ikaslearen aurrerabidea ez bada egokia, indartze-neurriak ezarriko dira.

2.3.1.4. Ikaslearen ikaskuntza ebaluatzea ezin da bereizi gainerako curriculum-osagaietatik.

2.3.1.5. Ikasleen konpetentzien ebaluazioa orokorra, jarraitua eta prestakuntzakoa izango da, eta ikasleak curriculumeko eremu guztietan egindako aurrerapenari erreparatuko dio.

2.3.1.6. Helburuen eta ebaluazio-irizpideen berri emango diete ikastetxeek ikasleen gurasoei edo legezko tutoreei.

2.3.1.7. Ikasleen ikaste-jardueraz gainera, irakaskuntza-prozesua eta berek egindako lana ebaluatuko dute irakasleek, curriculumak araututako oinarrizko konpetentziak eskuratu diren ala ez aztertzeko.

2.3.2. Ebaluazio-prozesua ikuskatzea.

2.3.2.1. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legea

2.3.2.2. Ikuskariak, ikastetxeak bisitatzean eta banakako ebaluazioen emaitzak ezagututa, zuzendaritza-taldearekin bilduko dira emaitzak aztertzeko eta baloratzeko

2.3.3. Ebaluazio-agiri ofizialak.

2.3.3.1. Espediente akademikoa, ziklo-amaierako ebaluazio-aktak, historia akademikoa, eta, halakorik bada, lekualdaketen ondoriozko txosten pertsonala

2.4. EDUKIAK

2.4.1. Lehen zikloa

2.4.1.1. 1. MULTZOA. Nortasuna eraikitzea

2.4.1.2. 2. MULTZOA. Hartu-emanak gizarte-ingurunean

2.4.1.3. 3. MULTZOA. Hartu-emanak ingurune fisiko eta naturalarekin

2.4.2. Bigarren zikloa

2.4.2.1. 1. MULTZOA. Nortasuna eraikitzea

2.4.2.2. 2. MULTZOA. Hartu-emanak gizarte-ingurunean