Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MANUAL by Mind Map: MANUAL

1. repetició

1.1. veu

1.1.1. "I give up my life for you"

1.2. imatges

1.3. sorolls

2. Botons

2.1. complicació

2.2. control de la situació

2.3. feixuc

3. obertura de l'espai

3.1. t'ensenya l'espai

3.2. s'obre la llum

3.3. claredat

3.4. senzillesa

4. tencament de l'espai

4.1. frustració

4.2. disgust

4.3. descontrol

4.4. opressió

5. imatges contrastades

5.1. expressions

5.1.1. pors

5.2. mirades

5.3. mans

5.4. negació redundant

6. no funcionament de l'equipament

6.1. perd la seva funció

6.2. s'acaba la cinta

6.2.1. s'acaba la veu