Київський Університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський Університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський Університет імені Бориса Грінченка

1. Інститут суспільства

1.1. Кафедра історії України

1.2. Кафедра всесвітньої історії

1.3. Кафедра філософії

1.4. Кафедра управління

1.5. Кафедра фінансів та економіки

1.6. Кафедра інформаційних технологій

1.7. Кафедра правознавства

2. Гуманітарний інститут

2.1. Кафедра української літератури і компаративістики

2.2. Кафедра світової літератури

2.3. Кафедра англійської філології

2.4. Кафедра германської філології

2.5. Кафедра романської філології

2.6. Кафедра германської філології

2.7. Кафедра перекладу

2.8. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

2.9. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

2.10. Кафедра журналістики

2.11. Кафедра сходознавства

3. Інститут післядипломної освіти

3.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

3.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

3.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

3.4. Кафедра методики мов та літератури

4. Інститут людини

4.1. Кафедра соціальної педагогіки

4.2. Кафедра практичної психології

4.3. Кафедра анатомії

4.4. Кафедра спеціальної психології,

5. Інститут мистецтв

5.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

5.2. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

5.3. Кафедра образотворчого мистецтва

5.4. Кафедра дизайну

5.5. Кафедра академічного та естрадного вокалу

5.6. Кафедра хореографії