Стратегія оцінки якості курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Стратегія оцінки якості курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" by Mind Map: Стратегія оцінки якості курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності"

1. Показники якості курсу

1.1. Показники якості змісту (відповідність стандартам професійної освіти і традиційним вимогам, відповідність законодавству у сфері захисту авторських прав).

1.2. Показники якості педагогічних технологій, які використовуються.

1.3. Показники якості результатів (аналіз освітніх ефектів, зацікавленості і задоволення студентів)

2. Основні критерії якості курсу

2.1. Наявність списку компетенцій і способів їх оцінки.

2.2. Цілі студента при вивчені курсу.

2.3. Єдина система заходів(лекція, практика).

2.4. Ефективність використання навчальних аудіо-, відео-матеріалів, ілюстративних матеріалів.

2.5. Сервіс індивідуальних і групових консультацій.

2.6. Методологічна доцільність.

2.7. Система регулярної оцінки. Можливість формування рейтингів успішності.

3. Система оцінювання

3.1. Анкетування.

3.2. Процедура оцінки успішності студентів.

3.3. Аналіз анкетування.

3.4. Відгуки студентів (оцінка ефективності курсу, сильні та слабкі сторони курсу, можливість використання отриманих знань у професійній діяльності).

3.5. Відгуки викладачів.

3.6. Критичне коментування.

3.7. Експертна оцінка.