O RENACEMENTO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
O RENACEMENTO by Mind Map: O RENACEMENTO

1. Que é

1.1. Un movemento cultural

2. Causas

2.1. A imprenta

2.2. A caída de Constantinopla

2.3. Desarrollo do humanismo

2.4. Mentalidade moderna

2.5. Situación política

3. Algúns personaxes importantes

3.1. Cristobal Colón

3.2. Galileo Galilei

3.3. Miguel Ángel

3.4. Johannes Gutemberg

3.5. Miguel de Cervantes

4. Algunhas obras de arte

4.1. Feitas por Leonarda Da Vinci

4.1.1. A Gioconda

4.1.2. A Última Cea

4.2. Feitas por Miguel Ángel

4.2.1. O David

4.2.2. A Creación de Adán

4.3. Feitas por Miguel de Cervantes

4.3.1. O Quixote

5. Algunhas consecuencias

5.1. A igrexa se debilita

5.2. Axudou ao desarrollo da humanidade

5.3. Aparece a burguesía