Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
As Revolucións by Mind Map: As Revolucións

1. é

1.1. un movemento

1.1.1. social

1.1.2. político

1.1.3. económico

1.2. nos que

1.2.1. hay manifestacións para resolver un problema

1.3. pode

1.3.1. acabar nun conflicto

2. as mais importantes foron

2.1. revolución francesa

2.2. revolución industrial

2.3. revolución norte-americana

3. creadas por

3.1. clases sociais altas como a burguesía

3.2. pobo

4. causas

4.1. a propiedade privada

4.2. libertade

4.3. crecemento da produción

4.4. necesidade da tecnoloxía

5. consecuencias

5.1. moitas mortes

5.2. novas colonias

5.3. independencia

5.4. avance económico