AS REVOLUCIÓNS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AS REVOLUCIÓNS by Mind Map: AS REVOLUCIÓNS

1. Cambio radical respecto ao pasado inmediato.

1.1. que pode ser

1.2. Social

1.3. Político

1.4. Económico

2. Revolución Francesa

2.1. Causas:

2.2. Económicas

2.3. Sociais

2.4. Políticas

2.5. Consecuencias:

2.6. Desaparición do antiguo Réximen

2.7. Monarquía constitucional

2.8. Soberanía nacional

2.9. Constitucións

2.10. A burguesía toma o poder político

2.11. Nacionalismo e liberalismo en Europa

2.12. Etapas:

2.13. Comezo:1789

2.14. Estados xenerais

2.15. Asamblea nacional

2.16. Convención

2.17. Directorio

3. Revolución industrial

3.1. Nova clase social chamada proletariado

3.1.1. Industria

3.1.1.1. Fonte de enerxía

3.1.1.1.1. Principales inventos

3.1.1.1.2. Máquina de vapor e ferrocarril

3.1.1.2. carbón

3.1.2. Téxtil e siderúrxica

3.2. Causas:

3.3. Aumento da producción agraria

3.4. Crecemento demográfico

3.5. Capital suficiente

3.6. Expansión do comercio

3.7. Innovacións técnicas

3.8. Mentalidade empresarial

3.9. Políticas favorables

3.10. Consecuencias:

3.11. Crecemento económico

3.12. Melloras sociais

4. Revolución Norteaméricana

4.1. conflicto bélico

4.1.1. Declaración da Independencia.(4 de Xullo de 1776.)

4.1.2. Causas:

4.1.3. Trece colonias

4.1.4. Dependencia de metropolización

4.1.4.1. Política

4.1.4.1.1. sen representación parlamentaria

4.1.4.2. Económica

4.1.4.2.1. pacto colonial

4.1.5. Consecuencias:

4.1.6. Paz de Versalles(1773)

4.1.6.1. Inglaterra reconoce a Independencia

4.1.7. Constitución(1787)

4.1.7.1. Primeira escrita da historia

4.1.8. Estado Federal

4.1.8.1. Lexislativo

4.1.8.2. Executivo

4.1.8.3. Xudicial