Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Ísl rannsóknir í UT by Mind Map: Ísl rannsóknir í UT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ísl rannsóknir í UT

Höfrungur

Nína Berglind

Örn Alexandersson. (2005). Hvert er hlutverk heimasíðna grunnskóla og hvernig er stjórnun þeirra háttað?, Anna Magnea Hreinsdóttir. (2004). „Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall“ – Athugun á tölvunotkun leikskólabarna. Netla

Hrafnhildur

Kristín Guðmundsdóttir. (2003). Námsstíll nokkurra fjarnemenda sem stunda nám á háskólastigi. Óbirt M.Ed., KHÍ, Reykjavík. af

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir. (2002). Netnám og nemendasjálfstæði. Óbirt meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík., Ásrún Matthíasdóttir og Unnar Hermannsson. (2003). Úttekt á fjarkennslu við Fjölbrautaskólann við Ármúla 2001-2003. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Fjallfoss

Sigríður Aðils

Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall“ – Athugun á tölvunotkun leikskólabarna. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun, “Það er eftir að byggja brú”: af viðhorfum enskukennara til tölvu- og upplýsingatækni. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun

Þór

■Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, Erla Þrándardóttir, Rögnvaldur Ólafsson og Ögmundur Knútsson. (2007). Fjarnám við íslenska háskóla: úttekt og stöðugreining. Akureyri: Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri., Agla Snorradóttir. (2010). Átthagafræði Bláskógabyggðar: innleiðing upplýsingatækni og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um átthaga nemenda að leiðarljósi. Óbirt Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík

Thelma

Tölvunotkun og -færni eldra fólks : virk þátttaka í samfélaginu (Kristín Runólfsdóttir, 2008), Tölvumenning íslenskra skóla: kynja- og aldursmunur nemenda í tölvutengdri færni, viðhorfum og notkun (Sólveig Jakobsdóttir. (1999).

titAnic 2

Ágúst

Hafdís Ólafsdóttir. (2008). Opnum kennslustofuna: áhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni., Sigurður Fjalar Jónsson. (2009). Opnar lausnir – Frjáls og opinn hugbúnaður í skólastarfi

Björk

Netnám og nemendasjálfstæði Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, 2002, Að bakka út úr tölvubyltingunni, kenna vel og halda sönsum, Harpa hreinsdóttir (grein)

Berglind

Sigríður Huld Konráðsdóttir. (2007). Sofið á verðinum? Tölvunotkun og tíðni netfíknar meðal nemenda í 6.-10.bekk á Íslandi. Óbirt MA ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík.

■Sólveig Jakobsdóttir. (1999). Tölvumenning íslenskra skóla: kynja- og aldursmunur nemenda í tölvutengdri færni, viðhorfum og notkun. Uppeldi og menntun, 8, 119-140.

Varðskipið B2

Kristín Dröfn Einarsdóttir

Tæknin má ekki yfirtaka handverkið: Notkun tölvu- og upplýsingatækni í kennslu sex myndlistarkennara í grunnskólum. (höf:AMÓ 2007), Að bakka út úr tölvubyltingunni, kenna vel og halda sönsum. (HH 2003)

Hilmar

Sá ekki glampann í augunum, bara (fingra)setninguna“: starfendarannsókn framhaldsskólakennara á fjarkennslu. ÍRJ (2010), „ ... það eru alltaf leiðir“ (RS, 2003)

Jóhanna Beck

,,Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall" - Athugun á tölvunotkun leikskólabarna., Notkun og viðhorf kennara og nemenda við Kennaraháskóla Íslands til upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu.

Simmi

Mentor í grunnskólum: þróun og innleiðing á Námsframvindu, nýrri einingu til að efla faglegt starf kennara. BÁB, Svona gera sumir: Upplýsinga- og samskiptatækni í námi nemenda með sérþarfir. Af sjónarhóli kennara í sex grunnskólum.

Omnya-B1

Jón Kolbeinn Guðjónsson

„Það er alltaf einhver í skólanum sem kann”: Gluggað í reynslu nokkurra kennara af glímunni við að tileinka sér upplýsingatækni í starfi, Ingvar Sigurgeirsson, Arnór Benónýsson, Hallur Birkir Reynisson, Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir og Valgerður Gunnarsdóttir. (2009). „Það kemur ekki til greina að fara til baka“ – Sveigjanlegt námsumhverfi í Framhaldsskólanum á Laugum Netla – veftímarit um uppeldi og menntun, 7(2). Sótt May 31, 2009 af http://netla.khi.is/greinar/2008/003/index.htm

Hanna Sigrún Helgadóttir

Lára Stefánsdóttir. (2003). Fartölvur í námi og kennslu í Menntaskólanum á Akureyri 1999 – 2002.

Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir. (2005). Notkun upplýsinga- og samskiptatækni í sex leikskólum.

Hrefna Sölvadóttir

klakkur A3

Guðrún Sólonsdóttir

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir. (2002). Netnám og nemendasjálfstæði. Óbirt meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt 31.maí 2005 af, Sigurður Fjalar Jónsson. (2009). Opnar lausnir – Frjáls og opinn hugbúnaður í skólastarfi Netla – veftímarit um uppeldi og menntun, 8(1). Sótt 20. apríl 2009 af

Guðrún Þóra

doktorsritgerðir, Hvert er hlutverk heimasíðna grunnskóla og hvernig er stjórnun þeirra háttað?, ,,Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall" - Athugun á tölvunotkun leikskólabarna.

grein, Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. Úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum.

Halldór Árnason

G. Þórhildur Elfarsdóttir. (2004). Hafa viðhorf skólastjórnenda áhrif á framgang upplýsingatækninnar. Óbirt Meistaraprófsritgerð, Kennaraháskóli Íslands,, Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir. (2005). Upplýsinga- og samskiptatækni í starfi grunnskóla: Af sjónarhóli skólastjórnenda og tölvuumsjónarmanna. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands

Fríða Guðlaugsdóttir

,,Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall" - Athugun á tölvunotkun leikskólabarna.

Anna Ólafsdóttir, Sigurlína Davíðsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2006). Evrópuverkefnið CEEWIT: Þróun og mat á tölvunámi fyrir landsbyggðarkonur. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun