Ísl rannsóknir í UT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ísl rannsóknir í UT by Mind Map: Ísl rannsóknir í UT

1. Höfrungur

1.1. Nína Berglind

1.1.1. Örn Alexandersson. (2005). Hvert er hlutverk heimasíðna grunnskóla og hvernig er stjórnun þeirra háttað?

1.1.1.1. Anna Magnea Hreinsdóttir. (2004). „Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall“ – Athugun á tölvunotkun leikskólabarna. Netla

1.2. Hrafnhildur

1.2.1. Kristín Guðmundsdóttir. (2003). Námsstíll nokkurra fjarnemenda sem stunda nám á háskólastigi. Óbirt M.Ed., KHÍ, Reykjavík. af

1.2.2. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir. (2002). Netnám og nemendasjálfstæði. Óbirt meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík.

1.2.2.1. Ásrún Matthíasdóttir og Unnar Hermannsson. (2003). Úttekt á fjarkennslu við Fjölbrautaskólann við Ármúla 2001-2003. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

2. Fjallfoss

2.1. Sigríður Aðils

2.1.1. Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall“ – Athugun á tölvunotkun leikskólabarna. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun

2.1.1.1. “Það er eftir að byggja brú”: af viðhorfum enskukennara til tölvu- og upplýsingatækni. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun

2.2. Þór

2.2.1. ■Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, Erla Þrándardóttir, Rögnvaldur Ólafsson og Ögmundur Knútsson. (2007). Fjarnám við íslenska háskóla: úttekt og stöðugreining. Akureyri: Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri.

2.2.1.1. Agla Snorradóttir. (2010). Átthagafræði Bláskógabyggðar: innleiðing upplýsingatækni og miðlunar í grunnskóla með umfjöllun um átthaga nemenda að leiðarljósi. Óbirt Meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík

2.3. Thelma

2.3.1. Tölvunotkun og -færni eldra fólks : virk þátttaka í samfélaginu (Kristín Runólfsdóttir, 2008)

2.3.1.1. Tölvumenning íslenskra skóla: kynja- og aldursmunur nemenda í tölvutengdri færni, viðhorfum og notkun (Sólveig Jakobsdóttir. (1999).

3. titAnic 2

3.1. Ágúst

3.1.1. Hafdís Ólafsdóttir. (2008). Opnum kennslustofuna: áhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni.

3.1.1.1. Sigurður Fjalar Jónsson. (2009). Opnar lausnir – Frjáls og opinn hugbúnaður í skólastarfi

3.2. Björk

3.2.1. Netnám og nemendasjálfstæði Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, 2002

3.2.1.1. Að bakka út úr tölvubyltingunni, kenna vel og halda sönsum, Harpa hreinsdóttir (grein)

3.3. Berglind

3.3.1. Sigríður Huld Konráðsdóttir. (2007). Sofið á verðinum? Tölvunotkun og tíðni netfíknar meðal nemenda í 6.-10.bekk á Íslandi. Óbirt MA ritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík.

3.3.2. ■Sólveig Jakobsdóttir. (1999). Tölvumenning íslenskra skóla: kynja- og aldursmunur nemenda í tölvutengdri færni, viðhorfum og notkun. Uppeldi og menntun, 8, 119-140.

4. Varðskipið B2

4.1. Kristín Dröfn Einarsdóttir

4.1.1. Tæknin má ekki yfirtaka handverkið: Notkun tölvu- og upplýsingatækni í kennslu sex myndlistarkennara í grunnskólum. (höf:AMÓ 2007)

4.1.1.1. Að bakka út úr tölvubyltingunni, kenna vel og halda sönsum. (HH 2003)

4.2. Hilmar

4.2.1. Sá ekki glampann í augunum, bara (fingra)setninguna“: starfendarannsókn framhaldsskólakennara á fjarkennslu. ÍRJ (2010)

4.2.1.1. „ ... það eru alltaf leiðir“ (RS, 2003)

4.3. Jóhanna Beck

4.3.1. ,,Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall" - Athugun á tölvunotkun leikskólabarna.

4.3.1.1. Notkun og viðhorf kennara og nemenda við Kennaraháskóla Íslands til upplýsinga- og samskiptatækni í námi og kennslu.

4.4. Simmi

4.4.1. Mentor í grunnskólum: þróun og innleiðing á Námsframvindu, nýrri einingu til að efla faglegt starf kennara. BÁB

4.4.1.1. Svona gera sumir: Upplýsinga- og samskiptatækni í námi nemenda með sérþarfir. Af sjónarhóli kennara í sex grunnskólum.

5. Omnya-B1

5.1. Jón Kolbeinn Guðjónsson

5.1.1. „Það er alltaf einhver í skólanum sem kann”: Gluggað í reynslu nokkurra kennara af glímunni við að tileinka sér upplýsingatækni í starfi

5.1.1.1. Ingvar Sigurgeirsson, Arnór Benónýsson, Hallur Birkir Reynisson, Jóhanna Eydís Þórarinsdóttir og Valgerður Gunnarsdóttir. (2009). „Það kemur ekki til greina að fara til baka“ – Sveigjanlegt námsumhverfi í Framhaldsskólanum á Laugum Netla – veftímarit um uppeldi og menntun, 7(2). Sótt May 31, 2009 af http://netla.khi.is/greinar/2008/003/index.htm

5.2. Hanna Sigrún Helgadóttir

5.2.1. Lára Stefánsdóttir. (2003). Fartölvur í námi og kennslu í Menntaskólanum á Akureyri 1999 – 2002.

5.2.2. Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir. (2005). Notkun upplýsinga- og samskiptatækni í sex leikskólum.

5.3. Hrefna Sölvadóttir

6. klakkur A3

6.1. Guðrún Sólonsdóttir

6.1.1. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir. (2002). Netnám og nemendasjálfstæði. Óbirt meistaraprófsritgerð, Háskóli Íslands, Reykjavík. Sótt 31.maí 2005 af

6.1.1.1. Sigurður Fjalar Jónsson. (2009). Opnar lausnir – Frjáls og opinn hugbúnaður í skólastarfi Netla – veftímarit um uppeldi og menntun, 8(1). Sótt 20. apríl 2009 af

6.2. Guðrún Þóra

6.2.1. doktorsritgerðir

6.2.1.1. Hvert er hlutverk heimasíðna grunnskóla og hvernig er stjórnun þeirra háttað?

6.2.1.2. ,,Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall" - Athugun á tölvunotkun leikskólabarna.

6.2.2. grein

6.2.2.1. Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. Úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum.

6.3. Halldór Árnason

6.3.1. G. Þórhildur Elfarsdóttir. (2004). Hafa viðhorf skólastjórnenda áhrif á framgang upplýsingatækninnar. Óbirt Meistaraprófsritgerð, Kennaraháskóli Íslands,

6.3.1.1. Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir. (2005). Upplýsinga- og samskiptatækni í starfi grunnskóla: Af sjónarhóli skólastjórnenda og tölvuumsjónarmanna. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands

6.4. Fríða Guðlaugsdóttir

6.4.1. ,,Tóti var einn í tölvulandi, á tölvuspilið var snjall" - Athugun á tölvunotkun leikskólabarna.

6.4.2. Anna Ólafsdóttir, Sigurlína Davíðsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2006). Evrópuverkefnið CEEWIT: Þróun og mat á tölvunámi fyrir landsbyggðarkonur. Netla – veftímarit um uppeldi og menntun