Tuontantotalous kurssin jälkeen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tuontantotalous kurssin jälkeen by Mind Map: Tuontantotalous kurssin jälkeen

1. Paljon laajempi asian lähestyminen, erityisesti käytännön ja yksityiskohtien kannalta

2. Kustannusjohtaminen

2.1. Kustannusjohtaminen sisälsi enemmän kirjanpitoa ja tarkkoja analyysejä luvuista ja niiden merkityksistä kuin osasi odottaa.

2.2. Kustannustehokkuus isossa roolissa

2.3. Kustannusjohtaminen ei ollutkaan niin mukavaa kuin luulin

3. Tuontantotalous

3.1. Ei valmista ainoastaan johtotehtäviin, vaan myös erilaisiin analyysi- ja kehitystehtäviin. Todella laajat mahdollisuudet erilaisiin sekä eri alojen tehtäviin.

3.2. Oletus teoriasta ja käytännöstä yhdessä piti hyvin paikkansa, kaikki pääaineet tuntuvat antavan hyvät lähtökohdat sekä teorian- että käytännön osaamiselle.

3.3. Oletukset teoriasta pysyivät kutakuinkin samana, ja luennot antoivat hyvän kuvan käytännön työtehtävistä.

3.4. Oletus oli samanlainen, mutta kurssin myötä tuotantotalous on auennut vielä enemmän minulle

4. Toimitusketjun johtaminen

4.1. Paljon laajempi mitä osasi odottaa, ei todellakaan pidä sisällään pelkkää teollisen tuontannon suunnittelua, mitä aluksi saattoi odottaa.

4.2. Keskiarvot vaarallisia!

4.3. Varmuusvarasto tärkeä olla

5. Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta

5.1. Markkinoinnin ja kansainvälistymisen lisäksi sisälsi todella paljon hyödyllistä tietoa strategioista laajentumiseen

5.2. Globalisaatio tärkeässä roolissa, ei voi enää jäädä oman maan markkinoille.

5.3. Antoi hyvän kuvan siitä, kuinka tärkeää on globalisoituminen

6. Innovaatio- ja teknologiajohtaminen

6.1. Todennäköisesti eniten pimennossa ollut pääaine. Itsellä ei ainakaan ollut kuin hämärä käsitys siitä mitä tämä mahtaisi olla.

6.2. Luentojen ja ryhmätehtävän jälkeen tämäkin osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja käytännölliseksi vaihtoehdoksi.

6.3. Pääaine vastasi aikalailla odotuksia, mutta positiiviksesi yllätykseksi sisälsi enemmän strategista ja suuria linjoja sisältäviä päätöksiä yrityksiin liittyen luentokalvojen perusteella.

7. Ryhmä 8, Henri Tanskanen 0455153, Sami Luoto 0453003, Veeti Huotari 0439179, Vertti Uusitalo 0439807