Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Work breakdown structure for a website by Mind Map: Work breakdown structure for
a website
5.0 stars - 7 reviews range from 0 to 5

Work breakdown structure for a website

Opleveren (Dutch)

Launching van de website

Review

Debuggen

Testen

Eventuele veranderingen toepassen

Gesprek met klant over tevredenheid product

Server, Domein aanvragen, Testversie uploaden, Host regelen, Tussentijdse check, Testen, Debuggen, Kwaliteitscheck, Realiseren, Specifieke taken per pagina, Documenten linken, Tekst en afbeelding invoegen, Functionaliteiten maken, Basis CSS maken, Basis HTML schrijven, Van elke pagina een bestand maken, Design, Resources van de klant ontvangen, Afbeeldingen, Documenten, Eventueel teksten, Wireframes maken, Kleuren schemas bepalen, Pagina indeling maken, Structuur, Structuur van de pagina's indelen, Inhoud van de pagina's bepalen, Mapstructuur bedenken, Welke pagina's moeten er komen?, Voorbereiding, Plan van aanpak schrijven, Verslag maken en contract opstellen, Informatie behoefte vaststellen, Funcionaliteit bepalen, Interview, Wie gaat het gebruiken?

Final Stage (English)

Launching your website

Review

Debugging

Testing

Applying changes

Contacting customer

Server, Getting a domain, Uploading testversion, Finding a host, Check, Testing, Debugging, Quality check, Production, Specified task per page, Linking documents, Inserting text and immages, Writing functionalities, Writing CSS, Writing HTML, Making a document for every page, Design, Getting resources from customer, Images, Documents, Texts, Making your wireframes, Choosing colour scheme, Making a page index, Structure, Making the structure of your page, Determine the content of your page, Creating a mapstructure, What pages do you want?, Preparation, Planning, Making a contract, identify information needs, determine functionalities, Interview, Who will be the user?