Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. Libre office Writter

1.1. Životopis

1.2. Styly

2. Libre office Calc

2.1. Tabulky

3. Prezentace Google+

3.1. Pravidlo 5x5

4. Bezpečnost na internetu

4.1. Phishing

4.2. Sexting

4.3. Počítačový červ

4.4. Kyberstalking

5. Historie Pc

6. Nástroje Google

6.1. Google Trends

6.2. Tvorba dotazníku

7. Úprava fotek

8. Vyhledávání na internetu

9. Etika a internet

10. Návštěva knihovny