Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kurs om formativ vurdering by Mind Map: Kurs om formativ vurdering
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kurs om formativ vurdering

Pre/post-test

"Læringsmodus"

Pekepinn

Undersøkelse/poll

Egenvurdering

Formativ bruk av Test 2.0

Støtte i læringsprosessen

Umiddelbar tilb mld

Ta testen når en selv vil?

Avanserte innstillinger i tester

Elever lager tester

Refleksjon vha logg i arbeidsmappe/ITL

Skru på "mappevurdering"

Undersøkelse i Itsl

Egenvurdering

Refleksjon

Oppgaver

Generelt om vurdering for læring

= Vurdering som fremmer læring, ikke for å fastslå kompetanse

Hattie: Feedback

Frem/Tilbakemeldinger er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læring. Størst effekt om de gis ofte i den daglige undervisningen.

Trinn

Har karakterer en plass?

Knytte til prossessrettet arbeid

Refleksjon vha blogg/wiki?

Bruke samskrivingsdokumenter?

Verktøy i It's learning

Poll/Avstemning

Test 2.0

Undersøkelser

Diskusjoner

Logg

Lyd og bilde?

Vurderingsoversikten

Samle tilbakemeldinger her

Kontaktlærer får helhetlig oversikt

Ellers i seg selv ikke et verktøy som endrer så mye

Begrense lengden på tilbakemeldingene. Hva er viktigst?