Kurs om formativ vurdering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kurs om formativ vurdering by Mind Map: Kurs om formativ vurdering

1. Pre/post-test

1.1. "Læringsmodus"

1.2. Pekepinn

2. Undersøkelse/poll

2.1. Egenvurdering

3. Formativ bruk av Test 2.0

3.1. Støtte i læringsprosessen

3.1.1. Repetisjon

3.1.2. Pekepinn

3.1.3. Motivasjon

3.2. Umiddelbar tilb mld

3.3. Ta testen når en selv vil?

3.4. Avanserte innstillinger i tester

3.4.1. Antall forsøk

3.4.2. Når skal svarene vises?

3.4.3. Tilbakemeldinger?

3.5. Elever lager tester

3.5.1. Samarbeid

3.5.2. Ta, og bestå et visst antall av de andres tester

4. Refleksjon vha logg i arbeidsmappe/ITL

4.1. Skru på "mappevurdering"

5. Undersøkelse i Itsl

5.1. Egenvurdering

5.2. Refleksjon

6. Oppgaver

7. Generelt om vurdering for læring

7.1. = Vurdering som fremmer læring, ikke for å fastslå kompetanse

7.1.1. Tre tidsperspektiver (Dysthe)

7.1.1.1. Kort: Fra time til time

7.1.1.1.1. Undersøkelse

7.1.1.1.2. Test

7.1.1.1.3. Poll

7.1.1.2. Mellomlangt: Bolker på 2-4 uker

7.1.1.3. Langt: Havlt til ett år

7.1.1.3.1. Undersøkelse/egenvurdering som grunnlag for samtale

7.1.1.3.2. Logg

7.1.2. Tilbkmld må jo komme før eleven er ferdig!

7.2. Hattie: Feedback

7.2.1. Hva har du fått til?

7.2.2. Hva må forbedres?

7.2.3. I forhold til klare mål og kriterier

7.3. Trinn

7.3.1. Samle inn informasjon

7.3.2. Respons - Tilbakemelding/framovermelding

7.3.3. Refleksjon/Dialog

7.4. Har karakterer en plass?

7.4.1. Forskning viser 3 neg effekter

7.4.1.1. Minsker elevenes interesse for læring i seg selv

7.4.1.2. Mindre interesse for utfordrende oppgaver

7.4.1.3. Mindre kreativ tenkning

7.4.2. Min erfaring

7.4.2.1. Mindre press

7.4.2.2. "Lavere skuldre", man tør å gjøre feil som en del av læringsprosessen

7.4.2.3. Mer fokus på læring og mål

7.4.2.4. Kommentarene blir viktigere

8. Knytte til prossessrettet arbeid

8.1. Refleksjon vha blogg/wiki?

8.1.1. Oppsummering av fagstoff

8.2. Bruke samskrivingsdokumenter?

9. Verktøy i It's learning

9.1. Poll/Avstemning

9.2. Test 2.0

9.3. Undersøkelser

9.4. Diskusjoner

9.5. Logg

9.6. Lyd og bilde?

9.6.1. Lese inn kommentarer og til-mld?

10. Vurderingsoversikten

10.1. Samle tilbakemeldinger her

10.2. Kontaktlærer får helhetlig oversikt

10.3. Ellers i seg selv ikke et verktøy som endrer så mye

10.4. Begrense lengden på tilbakemeldingene. Hva er viktigst?