O Renacemento

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
O Renacemento by Mind Map: O Renacemento

1. Ciencia

1.1. Descubrimentos ou invencións importantes

1.1.1. Desenvolvemento da teoría heliocéntrica

1.1.2. Invención do telescopio

1.1.3. Invención do microscopio

1.2. Personaxes importantes

1.2.1. Nicolás Copérnico

1.2.2. Galileo Galilei

1.2.3. Malpighi

2. Política

2.1. Feitos importantes

2.1.1. Separar á igrexa do estado.

2.1.2. Tratado de Tordesillas

2.2. Personaxes importantes

2.2.1. Lorenzo de Medici

2.2.2. Nicolás Maquiavelo

2.2.3. Nicolás Moro

3. Arte

3.1. Quattrocento

3.1.1. Pintura

3.1.1.1. Botticelli

3.1.1.2. Leonardo Da Vinci

3.1.2. Escultura

3.1.2.1. Donatello

3.1.2.2. Ghiberti

3.1.3. Arquitectura

3.1.3.1. Brunelleschi

3.1.3.2. León Bautista Alberti

3.2. Quinquecento

3.2.1. Pintura

3.2.1.1. Miguel Ángel

3.2.1.2. Rafael Sanzió

3.2.2. Escultura

3.2.2.1. Benvenuto Cellini

3.2.2.2. Sansantino

3.2.3. Arquitectura

3.2.3.1. Bramante

3.2.3.2. Andrea Palladio