FÍSICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FÍSICA by Mind Map: FÍSICA

1. Forçes

1.1. Tipus

1.1.1. Forçes de fregament dinàmic/estàtic (Ffd/Ffe)

1.1.2. Normal (mateixa direcció i sentit oposat al pes)

1.1.3. Pes P=m·g

1.2. Lleis de Newton

1.2.1. 2ª Llei de Newton

1.2.1.1. 3ª Llei de Newton

1.2.1.1.1. si un cos aplica una força sobre un altre aquest aplicara també un força d'igual modul i direcció peró diferen sentit al primer (acció reacció)

1.2.1.2. suma de forçes que actuen sobre el cos no son igual a 0

1.2.1.2.1. ƩF=m·a

1.2.2. 1ª Llei de Newton

1.2.2.1. suma de forçes que actuen sobre el cos es igual a 0

1.2.2.1.1. MRU

2. Cinemàtica

2.1. V(t)