Karıncalar Sunum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Karıncalar Sunum by Mind Map: Karıncalar Sunum

1. Olumsuz sonuçlar ve problemlerden bahsetme

2. Okuma Çemberi

2.1. Kazanımlar

2.2. Okuma Alışkanlığı

2.3. Dinleme Becerisi

2.4. İş Birliği

2.5. Yorumlama Yeteneği

2.6. Ürün oluşturma

3. Drama

3.1. iletişim

3.2. Özgürce oyun kurma

3.2.1. Doğaçlama

3.2.2. Pandomim

3.2.3. Öykü Oluşturma

3.3. Dile hakimiyet

3.3.1. Değerlendirme

4. 5E Model

4.1. Engagement (Giriş)

4.2. Exploration (Araştırma)

4.3. Explanation (Açıklama)

4.4. Elaboration/Extension (Derinleşme)

4.5. Evaluation (Değerlendirme)

5. SCAMPER -Beyin Fırtınası

5.1. Yaratıcılık

5.2. Sorular

5.2.1. Yerdeğiştirme (substitude)

5.2.2. Birleştirme (combine)

5.2.3. Adapte etme (adaptation)

5.2.4. Değiştirme (modify)

5.2.5. Başka amaçlarla kullanma (put to other uses)

5.2.6. Yok etme (eliminate)

5.2.7. Tersine çevirme (reverse)

5.3. Farklı fikirlere ulaşma

5.4. Hayalgücü

5.5. Yaşayarak öğrenme

5.6. İletişim geliştirme

6. Altı Şapkalı Düşünme

6.1. Beyaz Şapka-Tarafsız

6.1.1. Elindeki verilerden bahsetme

6.2. Kırmızı Şapka-Duygusal

6.2.1. Duygu ve düşünceleri dile getirme

6.3. Siyah Şapka-Eleştirel

6.4. Sarı Şapka-İyimser

6.4.1. Olumlu ve yapıcı yönleri anlatma

6.5. Yeşil Şapka-Yenilikçi

6.5.1. Yeni ve farklı çözümler üretme, keşfetme

6.6. Mavi Şapka-Serinkanlı

6.6.1. Fikirleri sistematize etme, yansıtma, özetleme