As revolucións

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
As revolucións by Mind Map: As revolucións

1. consecuencias

1.1. Man de obra abundante,para traballar na industria

1.2. Aparición de grandes cidades

1.3. Fortalencemento da burguesía na política

2. Revolución americana

3. causas

3.1. mala relación entre os colonos e a Metrópoli

3.2. aumneto dos impostos cara as colonias

3.3. os recursos das colonias elevadoa Metrópole

4. 1820 - 1840

5. 1789-1799

6. 1776-1787

7. comenza-remata

7.1. aproximadamente

8. comenza-remata

8.1. aproximadamente

9. comenza - remata

9.1. aproximadamente

10. consecuencias

10.1. os colonos queren a independencia

10.1.1. como

10.2. deron lugar amelestar entre os colonos e a metropole

10.3. produciron atercados como o Motín do Té

11. Son

11.1. uns movementos que cambian a vida das pesoas

11.1.1. poden ser

11.1.1.1. Sociais

11.1.1.2. politicas

11.1.1.2.1. por exemplo

11.1.1.3. economicas

12. Revolución Industrial

13. Revolución francesa

14. causas

14.1. A Toma da Bastilla

14.2. Creba financeira,excesivos gastos da monarquía.

14.3. Mala xestión política por parte de Luís XVI

15. consecuencias

15.1. A Toma da Bastilla,marcou o comenzo da revolución

15.2. Negación a pagar os impostos

15.3. A súa mala xestión levoulle a morte e a desaparición da monarquía absoluta

16. causas

16.1. Aumento da produción agraria

16.2. Aumento da poboación nas cidades,produciondose un exodo rural

16.3. Man de obra abundante,para traballar na industria