AS REVOLUCIÓNS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AS REVOLUCIÓNS by Mind Map: AS REVOLUCIÓNS

1. Son

1.1. cambios violentos e radicais

1.1.1. que suceden en

1.1.1.1. institucións políticas dunha sociedade

2. Divídese

2.1. en tres grupos

2.1.1. que son

2.1.1.1. SOCIAL

2.1.1.1.1. propulsada polo

2.1.1.2. POLÍTICA

2.1.1.2.1. propulsada polo

2.1.1.3. ECONÓMICA

2.1.1.3.1. leva a cabo

3. formadas por

3.1. Causas

3.2. Consecuencias

4. teñen diferentes...

4.1. TIPOS

4.1.1. que son...

4.1.1.1. Liberales

4.1.1.1.1. que son..

4.1.1.2. Socialiastas

4.1.1.3. Islámicas

4.1.1.4. Culturales,interculturales e filosóficas

4.1.1.5. Anti-soviéticas

4.1.1.6. Tecnolóxicas