O RENACEMENTO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
O RENACEMENTO by Mind Map: O RENACEMENTO

1. Que é?

1.1. É un movemento sociocultural

1.1.1. Durou

1.1.1.1. S. XV-XVI

2. PERSONAJES IMPORTANTES

2.1. Nicolas Flamel

2.1.1. Employee

2.1.2. Employee

2.2. Cristóbal Colón

2.2.1. Employee

2.2.2. Employee

2.3. Giovanni Boccaccio

2.4. Leonardo Da Vinci

2.5. Miguel de Cervantes

2.6. Miguel Anxo

2.7. Galileo Galilei

2.8. Johannes Guntemberg

2.9. Dante

2.10. Garcilaso De la Vega

2.11. Francis Bacon

2.12. Miguel de Cervantes

2.13. Johannes Gutenberg

3. OBRAS DE ARTE

3.1. El David

3.1.1. Employee

3.1.2. Employee

3.2. A Escola de Atenas

3.2.1. Employee

3.2.2. Employee

3.3. A Última Cea

3.3.1. Employee

3.3.2. Employee

3.4. A Giocconda

3.5. Utopía

4. CAUSAS

4.1. Situación política

4.2. Desarrollo do humanismo

4.3. Caída de Constantinopla

4.4. Invención da imprenta

4.5. Novos descubrimentos

4.6. Reforma protestante

5. FEITOS RELEVANTES

5.1. Descubrimento de América

5.1.1. Employee

5.1.2. Employee

5.2. Imprenta

5.2.1. Employee

5.2.2. Employee

5.3. Concilio de Trento

5.3.1. Employee

5.3.2. Employee

5.4. Compañía de Xesús

5.5. Tratado de Tordesillas

5.6. Tabaco

5.7. A pataca

5.8. Conquitsa do Imperio Inca

5.9. Tratado de Tordesillas

6. CONSECUENCIAS

6.1. Fin do réxime feudal

6.1.1. Employee

6.1.2. Employee

6.2. Interes profano

6.2.1. Employee

6.2.2. Employee

6.3. Cambio da arquitectura

6.3.1. Employee

6.3.2. Employee

6.4. Perda de interese polo relisioxo