As Revolucións

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
As Revolucións by Mind Map: As Revolucións

1. son

1.1. procesos de cambio

1.1.1. económico

1.1.2. social

1.1.3. político

1.2. iniciadas pola burguesia

2. están causadas

2.1. por conflictos de interese

2.1.1. non violentos

2.1.2. innovadores

3. coñezo tres

3.1. Americana (1760

3.2. Primeira revolución industrial(1750)

3.3. Francesa(1789)

4. tiveron avances

4.1. económicos

4.2. políticos

4.3. mecánicos

4.3.1. ou

4.3.1.1. tecnolóxicos

5. buscan cambios variados

5.1. poden ser

5.1.1. procesos longos

5.1.2. procesos curtos

6. teñen como finalidade

6.1. cambiar

6.2. ou

6.2.1. algo establecido

6.3. mellorar