As Revolucións

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
As Revolucións by Mind Map: As Revolucións

1. estudiadas son tres:

1.1. -Revolución Americana

1.1.1. Aproximadamente (1820-1840)

1.2. -Revolución Industrial

1.2.1. Aproximadamente (1776-1784)

1.3. -Revolución Francesa

1.3.1. Aproximadmente (1789-1799)

2. terminan

2.1. con unhas CONSECUENCIAS

2.1.1. Positivas

2.1.1.1. Aumento da productividade.

2.1.1.2. Mellora na situación política e estatus social.

2.1.1.3. Revoluciona a maneira de pensar da sociedade traballadora.

2.1.2. Negativas

2.1.2.1. Asasinatos en grandes cantidades.

2.1.2.2. Zonas e terreos xeograficos vense afectados polas loitas en protesta.

2.1.2.3. Desestabilidade moral e social.

3. defínense como

3.1. Movementos sociais , culturais e políticos de reforma.

4. comezan

4.1. con unhas CAUSAS

4.1.1. Os foros apropianse inxustamente da posición agraria e traballadora

4.1.2. A maneira de pensar da sociedade traballadora alterase

4.1.3. Un goberno interesado na posición social do pobo traballador

4.1.4. Novas necesidades na propia industria

5. outros datos importantes

5.1. A sociedade estaba baseada nun sistema gubernamental e social machista , estaba mal visto que as mulleres tomasen un papel con importancia política.