Критичне мислення

Keep track of your personal tasks and export them to your favorite calendar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Критичне мислення by Mind Map: Критичне мислення

1. 2 етап

1.1. подолання утруднення

2. Рефлексивний рівень

2.1. інтелектуальна рефлексія

2.1.1. усвідомленням сутності мислення

2.2. фіксування моментів інтелектуального пошуку

2.2.1. розв'язання задачі

2.2.1.1. Item 1

2.2.1.2. Item 2

2.2.1.3. Item 3

2.2.2. використання стратегії та перспективи

2.2.2.1. Item 1

2.2.2.2. Item 2

2.2.2.3. Item 3

2.2.3. орієнтири наступного пошуку

2.2.3.1. Item 1

2.2.3.2. Item 2

2.2.3.3. Item 3

2.2.4. передбачає подальші кроки

2.3. Completed Tasks

2.4. On hold

3. Особистісний рівень

3.1. мотивація до виконання завдання

3.2. намагання продуктивно вирішити суперечності

3.2.1. пошук рішення

3.2.2. оцінюванні власних зусиль і самопочуття

3.2.2.1. стимулювання та активізація вольової рішучості

3.2.2.2. самоконтроль

3.2.2.3. самодисципліна

3.2.3. індивідуальність

3.3. самоорганізація

3.4. при труднощах людина намагається

3.4.1. розрив у ситуації

3.4.2. конкретизування цілей

3.4.3. фіксування результатів

4. Операційний рівень

4.1. Забезпечує реалізацію

4.1.1. інтелектуальних процедур

4.1.2. оперативних систем

4.1.3. сформованих у суб'єкта інтелектуальних навичок і звичок

4.1.3.1. зберігає потрібні для розв'язання проблеми

4.1.3.1.1. візуальні

4.1.3.1.2. слухові

4.1.3.1.3. дотикові

4.1.3.1.4. моторні

4.1.3.1.5. емоційні образи предметів

5. Предметний рівень

5.1. сприймання проблемних

5.1.1. ситуацій

5.1.2. задач

5.1.3. сутнісних умов

5.1.4. категоризація

6. Комунікативний рівень

6.1. осмислення розв'язку

6.1.1. з людьми

6.1.2. з позиціями

6.1.3. використання контраргументів

7. 1 етап

7.1. проблеми

7.1.1. породження

7.1.2. зникнення

8. 3 етап

8.1. переструктурування

8.1.1. дій

8.1.2. знань

8.2. вироблення

8.2.1. нового погляду

8.2.2. нових диспозицій

9. 4 етап

9.1. обґрунтування рішення

9.2. представлення результатів