Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Діти раннього і дошкільного віку з порушеннями розвитку виховуються в дошкільних навчальних закладах таких типів:

1.1. компенсуючого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації; дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;

1.1.1. У Наказі Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року за № 128 було визначено наповнюваність спеціальних груп:

1.1.1.1. для дітей глухих, сліпих, зі складними дефектами розвитку – 6 чоловік;

1.1.1.2. зі зниженим слухом, з порушенням опорно-рухового апарату, глибоко розумово відсталих – 8 чоловік;

1.1.1.3. з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, косоокістю й амбліопією, зі зниженим зором, розумово відсталих і хворих на сколіоз – 10 чоловік;

1.1.1.4. з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – 12 чоловік.

1.2. комбінованого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку;

1.3. у центрі розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

1.3.1. Основними завданнями центрів розвитку дитини є:

1.3.1.1. забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

1.3.1.2. надання комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

1.3.1.3. надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;

1.3.1.4. взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

1.4. у будинку дитини – дошкільному навчальному закладі системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;

1.5. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в умовах інклюзивного (спільного з дітьми, які нормально розвиваються) навчання і виховання при обов’язковій корекційній підтримці дитини з відхиленнями в розвитку.

2. Діти шкільного віку можуть отримувати освітні послуги у:

2.1. спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) I-III ступенів – навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

2.2. школі соціальної реабілітації - навчальному закладі для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);

2.3. навчально-реабілітаційному центрі – навчальному закладі для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку;

2.3.1. Для дітей зі складними порушеннями розвитку віком від двох років, створюються навчально-реабілітаційні центри наступних типів:

2.3.1.1. для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

2.3.1.2. для дітей, які мають порушення зору у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю та сліпоглухих;

2.3.1.3. для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

2.3.1.4. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

2.3.1.5. для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення.

2.3.2. Структурними підрозділами навчально-реабілітаційного центру є:

2.3.2.1. дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового п’ятиденного перебування для дітей віком від 2 до 6 (7) років;

2.3.2.2. спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) I-III ступенів;

2.3.2.3. реабілітаційне відділення, яке призначено для медичної, психолого-педагогічної, фізичної, соціально-побутової реабілітації вихованців.

2.4. спеціальних та інклюзивних класах для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які можуть створюватися у складі загальноосвітніх навчальних закладів.

2.4.1. Для організації інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови для:

2.4.1.1. забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору;

2.4.1.2. забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

2.4.1.3. облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

2.4.1.4. забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

2.5. Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):

2.5.1. 1) для глухих дітей – I-III ступенів;

2.5.2. 2) для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів;

2.5.3. 3) для сліпих дітей – I-III ступенів;

2.5.4. 4) для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів;

2.5.5. 5) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів;

2.5.6. 6) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів;

2.5.7. 7) для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів

2.5.8. 8) для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

3. Діти з порушеннями психофізичного розвитку можуть отримати освітні послуги також у :

3.1. дитячі будинки-інтернати:

3.1.1. І профілю;

3.1.2. ІІ профілю;

3.1.3. ІІІ профілю

3.1.4. V профілю;

3.2. центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів,

3.2.1. Робота з дітьми здійснюється в таких підгрупах:

3.2.1.1. ранньої соціальної реабілітації – для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років;

3.2.1.2. соціальної реабілітації – для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років;

3.2.1.3. професійної орієнтації – для дітей віком від 14 до 18 років.

3.3. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю;

3.4. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів.