การฝึกปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การฝึกปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย by Mind Map: การฝึกปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย

1. การขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วย

1.1. ระยะเวลาการฝึก

1.2. ระเบียบการลา

2. งานที่ต้องส่ง

2.1. แผนการดูแลประจำวัน

2.2. แผนการพยาบาลวัตสันต์

3. การประเมินผล

3.1. งาน

3.2. การฝึกบนหอผู้ป่วย

3.3. กรณีศึกษา

4. การนำเสนอกรณีศึกษา

4.1. รายกลุ่ม

4.2. นำเสอนกรณีศึกษา

5. รายชื่ออาจารย์ประจำตึก

5.1. อ.จเร

5.1.1. อายุรกรรม 6ก.

5.2. อ.ดวงฤทัย

5.2.1. อายุรกรรมหญิง

5.3. อ.จามรี

5.3.1. ศัลยกรรมหญิง