การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง by Mind Map: การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

1. การพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัย

2. การพยาบาลเมื่อได้รับยาเคมีบำบัด

2.1. การพยาบาลก่อนให้ยาเคมีบำบัด

2.2. การพยาบาลขณะได้รับยาเคมีบำบัด

2.3. การพยาบาลหลังได้รับยาเคมีบำบัด

3. การพยาบาลเมื่อได้รับการฉายแสง

4. การพยาบาลเมื่อได้รับการผ่าตัดรักษา

5. การพยาบาลระยะสุดท้าย

6. การรักษาทางเลือก