Aplicacions Linkat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Aplicacions Linkat by Mind Map: Aplicacions Linkat

1. Accessoris

1.1. CALCULADORA

1.2. CAPTURA PANTALLA

1.3. XOURNAL escriure a pdf

2. Accés universal

2.1. ARAWORD pictogrames

2.2. FESTCAT text a audio

2.3. KMAG lupa pantalla

2.4. KMOUSETOOL config ratolí

2.5. ORCA lector pantalla

2.6. ON BOARD teclat pantalla

3. Ciència

3.1. STELLARIUM planetarium

4. Educació

4.1. JCLIC afegir activitats descarregades

4.2. KANAGRAM ordenar lletres i formar paraules

4.3. KBRUCH exercicis fraccions

4.4. KGEOGRAPHY

4.5. KHANGMAN joc penjat

4.6. KLETTRES aprendre alfabet

4.7. OPEN SANKORÉ pdi

4.8. SCRATCH programació

4.9. TUXMATH jocs mates

4.10. TUXPAINT eina dibuix

5. Gràfics

5.1. DIA diagrames

5.2. GIMP editor imatge

5.3. FOTOWALL collage fotos

5.4. KOLOURPAINT pintura

5.5. PENCIL eina dibuix

6. Internet

6.1. GOOGLE CHROME

6.2. NAVEGADOR FIREFOX

7. Jocs

8. Ofimàtica

8.1. FOCUSWRITER evita distraccions

8.2. FOXIT READER escriure a pdf

8.3. FREEMIND mapa conceptual

8.4. LIBRE OFFICE IMPRESS presentacions

8.5. LIBRE OFFICE WRITER processador text

8.6. VYM mapa conceptual

9. So i vídeo

9.1. AUDACITY enregistra veu

9.2. CABINA FOTOS CHEESE webcam