Sophia Polishchuk 9-A

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sophia Polishchuk 9-A by Mind Map: Sophia Polishchuk 9-A

1. Інформаційні технології у суспільстві

1.1. Поняття про інфорацію. Інформаційна систему. Карти знань

1.2. Робота над проектом "Інформаційна система"

1.3. Тематична атестація. Захист проектів. Контрольний тест

2. Мережеві технології

2.1. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж.

2.2. Адресація в мережах. Мережеві протоколи. Призначення й структура Інтернету

2.3. Передавання даних в мережі Інтернет. Сервіси Інтернет. Еволюція веб

2.4. Робота з Google-сервісами. Документи. Створення блогів.

2.5. Робота над власним блогом

3. Комп'ютерні публікації

3.1. Поняття про комп'ютерні публікації. Редактор MS Word

3.2. Створення публікацій на основі шаблонів

3.3. Робота з великими документами. Розділи. Зміст. Створення документу "Реферат"

3.4. "Редактор Sway. Створення першої публікації"

3.5. Робота над проектом у редакторі Sway

3.6. Моя Робота

4. Комп'ютерні презентації. Редактор PoowToon

4.1. "Хмарні технології. Створення презентації засобами Google та засобами PowToon"

4.2. "Анімаційна презентація засобами PowToon"