Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HumTek Workshop by Mind Map: HumTek Workshop
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

HumTek Workshop

Resultater

Fredag

Showtime- præsentation RUC, Poster A0, Powerpoint m.m., Tjek ref fra forrige år, Dokumentation af proces - f.eks. video, Find webværktøj

Torsdag

Prototype afprøves, Offentlig test, Invitation ud, Lokal Presse, Kommunale - Rune m.m., Lokale ildsjæle

Formål

Viden ind

Litteratur

Oplæg, Viderebearbejde eks oplæg, Byen, Urban Aktionsforskning, Urban procesdesign, Præsentation værktøjer, Powerpoint, Kortlægning, Webværktøj, Gåtur, Yngre, Tjek med anders, Ældre, Axel, Ebba

Metode

Sanse og reflektere over byen, Stations bygningen, ankomst - velkomst (tjek in), Turbo Derive (musik!), Køre de forskellige sanser igennem, Hedehusene

Udvikle og afprøve procesværktøjer

Indsamle viden

Tidsplan

Uge 1

Mandag, 9.30, Øvelse, Prolog, Henrique- musik og stemning, Fungerede godt - Henriques ting og den efterfølgende dérive kan tænkes mere sammen, Henrique rigtig god, okkult stemningsskaber. Musik skal integreres bedre. Didjeridoo genial. Klarere rollefordeling for hele processen, så der ikke kommer 'slips' i proces., Turbo derive - inkl. bind for øjnene, Rigtigt godt med bind for øjnene, Jeps, bind rigtig godt. Koblet med didjeridoo giver det virkelig et højt workshop-niveau. Her skal filmes og fotograferes!, Gøre den dynamiske del længere - huske tyngdekraft + ?, Tagge rummet med noter om atmosfære, Her ska de nurses lidt med regisserende indspark. Igen vigtigt at rollerne er fordelt, så der bliver sørget for indspark, musik og registrering., Diskussion om Atmosfærer - give tid til hinanden, Her gik folk lidt døde - kunne man evt. komme med et kort oplæg der giver folk lidt flere begreber, de kan bruge?, Det handler her meget om stemning. Mener at diskussionen blev lidt for målrettet og saglig. Det skal ligge imellem linjerne. Det vigtige er, at stemningen omkring det er stemningsopbyggende, Dokumentation, Stop motion kamera, Hvem har et?, Hvordan sættes det op?, Skal finde et eller flere egnede kameraer til næste gang, Tjekke brugen af Iphone og løbende upload, Få styr på kompatible formater, Video fra diskussion?, Fotos - rumlige tags, Dette fik vi vist heller ikke gjort systematisk..., Resultater, Tilegnet rum, Genfortalt (beskrevet) tilegnelse, (Urban) forskellighed i tilegnelse, Denne del blev måske ikke så klar - kunne være bedre efter en gennemgang af begreber?, 12.00, Øvelse, Fordrejning, Bearbejdning af rummet - malertape + div materialer, Fungerede fabelagtigt! Det, vi skal gøre, er at dosere de enkelte faser på den rigtige måde. De gik lidt død i nogle steder, mens der var total tryk på i andre., overveje flere former for nemme materialer, Diskussion af de sociale dynamikker i "sandkassen", Atter en lidt for struktureret diskussion, Resultater, Rumlig 'konflikt', Dette kunne vi godt arbejde lidt mere fokuseret med, Ja, vi skal arbejde det ind i processen og massere det på den rigtige måde i diskussionen, Forskel på ord og handling, Ja, hvordan får vi den grejet?, Fordrejet indretning, 14, Oplæg, Byen og det urbane, Arbejde videre med oplæg der kunne fokusere på den mere direkte kropslige og urdemokratiske aspekter, Helt klart! Vi skal have smeltet cirklen, krydset og de vage rum sammen med Willy Ørskov, Lefebvre og Benjamin!, 16, Tak for i dag/gruppeinddeling, Har folk allerede her fået de farvede stykker stof?, Ja, men vi fik ikke sikret os, at de tog det i lommen, Gruppedannelse, Tematisk, Operationelt, Teoretisk, Tilfældigt, Gik faktisk fint med båndene

Tirsdag, 9.00, Øvelse: Hedehusene, 9.29: "Vi smutter"-tweet direkte på kort, Få twitter helt op at køre - inkl foto og video, Det skal indkøres allerede i opbygningen tio workshoppen og på første dag - og siden integreres bedre i resten af workshoppen, Arbejde med et kortlægningsværktøj, 9.30: Exploration - inden for 500 meter, Lidt mere tid til kortlægning 1,5 time, Der var rigtig godt tryg på grupperne. Det vil blive endnu bedre med mere gnidningsløs teknologi., 10.45: Præsentation, Vi skal sikre os en god integration mellem tekniske muligheder i præsentationen (antydning af fortætninger, proces-visualisering mm.) og [præsentations-)opgaven til de studerende, Resultat: Tweet-kort, Fint, men skal udfoldes bedre og integreres bedre i resten af workshop, Dokumentation, 11.15, Gåtur: Axel, Gåturer i samme zone fungerede super. Både som gåtur med rigtig indfødt og som eksperiment med forskellige forestillinger om samme sted. Det kunne vi henvise til løbende i resten af workshoppen, Resultat: Tweets, Må ikke glemme at bruge twitter her!, Dokumentation, 12.00, Frokost, 12.30, Gåtur: DBC-ung (Jan spørger Anders), Skal finde unge til næste gang, Resultat: Tweets, Dokumentation, 13.30, Genfortælling, Resultat, Forskellige repræsentationer af Hedehusene (socialt og fænomenologisk forskellig slags viden), 14.00, Oplæg, Urban aktionsforskning, Måske er et oplæg handler om byen baseret på dagens oplevelser, Dette metodeoplæg kunne man evt flytte?, Ja, det (eller noget der ligner) skal helst præsenteres, men det fungerede ikke særligt godt. Dels pga. tidspunktet (!), dels pga. at indholdet ikke helt er blevet indtænkt i workshop-opstarten (det kan også blive svært), dels måske fordi det måske bare skal rettes lidt (meget) til (det skal være mere konkret).

Onsdag, 9.30, Oplæg, Urbant procesdesign, Arbejde videre med nuv oplæg, Det fungerede godt. Skal bl.a. integreres med det 'urbane' oplæg, 11.00, Sæt i gang!, De var rigtigt hurtige til at komme i gang og de blev meget hurtigt meget konkrete - og så bed de sig fast i ideerne. Her skal vi have indlagt noget sparring (internt, mellem grupperne og med os). Det vil højne niveauet og bevidstheden. De skal her bl.a. nurses til at forholde sig til 'traditionen', til området og så selvfølgelig til egne drivkræfter. Det kan være fint at sparke den konkrete opgave mht. "2-siders design-præsentation" ind. Så får de den faglige og personlige kæphest reddet til, før formidlingsøvelsen om torsdagen., 14.00, Hvor er vi?, Designorienteret problemformulering, 14.30, Dannelse af grupper, Sponsorgruppe, Ditto, Pressegruppe, Sker efter gruppeinddeling på tværs af de således etablerede grupper, Alternative kanaler, Koordineringsgruppe, Sørger for at de forsk interventioner hænger sammen

Torsdag30/9, 9.30, Oplæg, En uge til og præsentationsværktøjer, Arbejde videre med urban kommunikation - oplæg, Skal målrettes både presse og fredagsafrunding, 14.00, Hvor er vi?, Kommunikativ problemformulering, Lokal journalist er med, Selv uden at journalisten dukkede op var det en god opgave - det kommunikative kunne dyrkes yderligere, Jeps. Hvordan kunne det kommunikative dyrkes mere? Hvis pr-opgaven køres ind som ... opgave - sideløbende med at de arbejder på deres respektive projekter, Pressemeddelelse: Fungerede super. Virkelighedsnær, reality-checkende for grupperne, synergiskabende mellem grupper. Skab pr-gruppe omkring den., Program for den kommende uge, Fre - Man på egen hånd, Her opstod der et tomrum. Med konkrete, definerede opgaver, ved siden af deres projekter, vil der være masser til at strukturere, Tirsdag fælles status, Torsdag offentligt projekt, Stationen?, 14.30, Afsæt til selvstændigt arbejde, 2-siders design-rationale 1. Viden/metode 2. Procesdesign (herunder lokal samarbejdspartner) 3. Erfaringer

Uge 2

Tirsdag, 9.30, Hvor er vi? fælles status, 10.30, Anders, Alt andet end økonomisk kapital, Dyrke spons og den lokale forankring endnu mere :-), Spons skal på som fast opgave med defineret produkt: Sponsorplakat i A1. Giver en super "Warriors Without Weapons"-stemning, godt drive. Skab spons-gruppe omkring den., Supergodt at tage rundt til de lokale skoler, 13.00, Gruppevejledning

Onsdag, Design/Viden, Gruppevejledning

Torsdag, Produktion!, Gruppevejledning, 15.00-18.00, Offentligt arrangement, Journalist- igen, Og mere systematiseret dokumentation, Rune, Evt. bruge direkte invitationer som en del af kommunikationsstrategi, Lokalt netværk, Rasmus, Ebba, Ruth, Farokh, Supertanker, Super-deltagelse af Anders og Frandsen

Fredag, 9-10, Indformulér reflektion, 10, Præsentation, Visuel-proces-registrering Der var klar forskel mellem gruppernes registreringer. Klart bedst var Drømmepladsens video. Dernæst Gul zones stop-motion. Også lidt grøn gruppes ditto. Rød gruppe faldt, lidt lige som grøn, lidt igennem på grund af ringe registrering.

To do liste

Jens

Invitere lokal journalist - tjekke deadline, Kontakte Pernille Rohde 21791176, Ringer tilbage på tirsdag d. 28/9 - positiv

Lave kort med 500 m. radius til både stud. og gåturene

Løbende dokumentation, Posterous, sende mail ud, Invitere folk til at deltage, Fredag - når vi har mailadresser, fotos og video, Arbejde med Navigation, Bruge twitter til geo-dokumentation, Tjek med brugen af Bing kort, OK,, Tjek med muligheden for at embedde kort - Posterous?, OK, Bede folk om at sikre at de kan twitte - med Geolocation, Fredag

Forberede oplæg, Urban kommunikation - dynamikker og værktøjer, Onsdag

Stof i farver, Jens ringer t anders, OK, Jan køber

Invitere folk til gåture, Spørge Axel, Han sendt mail til Axel, Spørg Anders, Anders vender tilbage med navne lørdag

Jan

AV, PC-højttalere, Projektor (Jan/HumTek), OK

Materialer, Post-its - små og store, Maletape + div materialer, Tuscher

Skriveri, Udskrive program, Udsende velkomst-mail fredag, Forberede oplæg, Byen og det urbane, Urban aktionsforskning, Urbant procesdesign, Uploade tekster, BSCW, Posterous, Afkrydsningsskema

(Video)kamera, Stopmotion, Har fundet ud af vores hjemme kamera kan dette, men det er et dårligt tidspunkt at tage det med til DK..., Jens tjekker mulighederne i Jans kamera

tjek Henriques opstart, Musik, Mødes fredag/i løbet af weekenden)

Tjekke Internet på station, Spørge Ebba eller?

Nøgle (Ebba), Borde og stole - så man kan arbejde, Vi mødes med Ebba søndag

Hvem gør det her?

Morgenbrød/kaffe