Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Młoda Polska by Mind Map: Młoda Polska
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Młoda Polska

przyczyny

młodopolszczanie niezadowoleni

świat ku katastrofie (choroba wieku)

kryzys wartości

załamanie machiny kapitalizmu i monarchii

socjaliści dochodzą do głosu

Chronologiczne zdarzenia, wpłynęły na nastroje "młodych"

inne nazwy

neoromantyzm

modernizm

fin de siecle

la belle époque

ośrodki

Kraków

Lwów

Zakopane (Kazimierz Przerwa-Tatmajer, poezja "tatrzańska")

Warszawa pozbawiona wyznaczników kultury (sytuacja po powstaniu styczniowym)

literatura

tendencje

poeci młodopolscy

czasopisma

założenia prozy

założenia dramatu

przedstawiciele

Artur Schopenhauer

Friedrich Nietzsche

Henryk Bergson

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Jan Kasprowicz

Leopold Staff

Bolesław Leśmian

Stefan Żeromski

Władysław Reymont

inspiracje

filozofia Schopenhauera (pesymizm)

Nietzsche

Bergson (witalizm, intuicjonizm)

Główna geneza nurtów związanych

geneza

nazwa

idea