Теоретичні методи наукового дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Теоретичні методи наукового дослідження by Mind Map: Теоретичні методи наукового дослідження

1. Абстрагування

1.1. види абстракції

1.1.1. абстракція ототожнення

1.1.2. ізолююча абстракція

1.1.3. абстракція конструктивації

1.1.4. абстракція актуальної нескінченності

1.1.5. абстракція потенційної здійсненності

1.2. Приклади абстракцій

1.2.1. Квадрат — это прямоугольник, у которого все стороны равны.

2. Індукція

2.1. Види

2.1.1. Повна

2.1.2. неповна

2.2. Приклад

2.2.1. Для всіх об'єктів А1, А2, ..., Аn, ... виконується умова "а"

2.2.1.1. 1 крок. Перевіряється, що умова а виконується для об'єкта А1.

2.2.1.2. 2 крок. Передбачається, що умова а виконується для об'єкта Аk.

2.2.1.3. 3 крок. Доводиться, що якщо умовою а володіє об'єкт А, то цим же властивістю володіє об'єкт Аk + 1.

3. Дедукція

3.1. Приклад

3.1.1. Чотирикутник — це частина площини, обмежена простою замкненою ламаною, яка містить чотири (4) ланок. Вона складається з чотирьох (4) вершин (точок) і чотирьох сторін (відрізків)

3.1.1.1. Квадрат складається з чотирьох (4) вершин (точок) і чотирьох сторін (відрізків) => Чотирикутник

3.1.1.2. Трапеція складається з чотирьох (4) вершин (точок) і чотирьох сторін (відрізків) => Чотирикутник

3.2. Види

3.2.1. перетворення

3.2.2. звернення

3.2.3. протиставлення предикату і умовивід по логічному квадрату

4. Аналогія

4.1. Для підвищення вірогідності висновків за аналогією

4.1.1. були охвачені внутрішні, а не зовнішні якості об'єктів, які співпадають

4.1.2. ці об'єкти були подібні в вважливих і суттєвих ознаках, а не в випадкових і другорядних

4.1.3. рахування не тільки подібностей, а й відмінностей - щоб останнє не перенести на інший об'єкт

4.2. Приклад

4.2.1. Міркування здійснюються у відповідності з наступним схемами:

4.2.1.1. а є (не є) P, Q, R, S

4.2.1.2. b є (не є) Р, Q, R

4.2.1.3. b є (не є) S

5. Аксіоматичний метод

5.1. Приклад

5.1.1. Теорія конгруентності (рівності) відрізків. S безліч всіх відрізків і @ відношення, зване ставленням конгруентності, так, що вираз х @ у читається так: відрізок х конгруентна відрізку у. Виберемо як аксіом наступні твердження:

5.1.1.1. К1. Для всякого х з S х @ х.

5.1.1.2. К2. Для будь-яких елементів х, у, z з S, якщо х @ z і у @ z, то х @ у.

5.1.1.3. Доведемо теорему. Теорема 1. Для будь-яких елементів у і z з S, якщо у @ z, то z @ У.

5.1.1.4. Доказ: По аксіомі К2, підставивши z замість х, одержимо, що якщо z @ z і у @ z, то z @ У. Оскільки член кон'юнкції z @ z правдивий на підставі аксіоми К1, то з кон'юнкції його можна прибрати. Отримаємо, що якщо у @ z, то z @ У.

6. Порівняння

6.1. специфіка порівняння

6.1.1. порівняння має сенс тільки у межах сукупності предметів, що утворюють їх певний клас

6.1.2. порівняння предметів одного класу виконується за ознаками, суттєвими для започаткованого розгляду (при цьому предмети, порівняні за одною ознакою, можуть різнитися за іншими).

6.2. Приклад

6.2.1. минулий місяць був дощ я пішов до університету без шапки і я захворів

6.2.2. сьогодні дощ як і минулий місяць якщо я піду без шапки як і тоді то я захворію

7. Узагальнення

7.1. види наукового узагальнення

7.1.1. виділення будь-яких ознак (абстрактно-загальні)

7.1.2. виділення суттєвих ознак (конкретно-загальна, тобто закон)

7.2. Приклад

7.2.1. з минулого досвіду ми знаємо що начальники повинні бути строгими з подчененнимі, і коли ми влаштовуємося на роботу ми відразу думаємо що наш начальник строгий

8. Аналіз

8.1. Приклад

8.1.1. стоїть дівчина, чекає на побачення хлопця (або навпаки, кому як подобається), а його немає. Вона починає придумувати причини, чому він не прийшов. Аналізує, значить. Або, наприклад, ви попросили про щось друга, він відмовив. Думаєте, що ви зробили неправильно, як потрібно було поводитися, щоб не відмовив він у проханні

8.2. Види

8.2.1. прямим, або емпіричним

8.2.2. зворотним, або елементарно-теоретичним

8.2.3. структурно-генетичним

9. Синтез

9.1. Приклад

9.1.1. за зовнішніми проявами якоїсь людини ми намагаємося визначити його характер, риси особистості, скласти портрет

9.2. Види

9.2.1. прямим, або емпіричним

9.2.2. зворотним, або елементарно-теоретичним

9.2.3. структурно-генетичним