อินเตอร์เน็ตและบริการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อินเตอร์เน็ตและบริการ by Mind Map: อินเตอร์เน็ตและบริการ

1. อินเตอร์เน็ต

1.1. ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

1.2. หลักการทำงานของอินเตอร์เน็ต

1.2.1. TCP/IP

1.2.2. IP/Address

1.2.3. Domain Name

1.2.4. Browser

1.2.5. ISP

1.2.6. website

1.2.7. Website/Mobilesite

1.3. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

1.3.1. อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

1.3.2. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

1.3.3. อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

1.4. การป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต

2. บริการออนไลน์

2.1. อีเมล์

2.1.1. gmail

2.1.2. outlook

2.1.3. รูปแบบของอีเมล์

2.2. สังคมออนไลน์

2.2.1. FACEBOOk

2.2.2. TWITTER

2.2.3. instagram

2.2.4. LINE

2.2.5. Skype

2.2.6. Youtube

2.2.7. Google+

2.2.8. LinkedIn

2.2.9. ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์

2.3. ทวีอออนไลน์

2.3.1. Real-time Online

2.3.1.1. iflix

2.3.1.2. PrimeTime

2.3.1.3. Hollywood HD

2.3.2. ดิจิตอลทีวี

2.4. รูปแบบการชำระเงินออนไลน์

2.4.1. paypal

2.4.2. AIS mPay / Dtac Jaew / TrueMoney

2.4.3. apple pay/android pay

2.4.4. bitcoin

2.5. การเลือกซื้อของออนไลน์

2.5.1. Google Shopping/Amazon Shopping

2.5.2. aliexpress

2.5.3. lazada

3. บริการประมวลผลแบบคลาวด์

3.1. รูปแบบของการประมวลผลแบบคลาวด์

3.1.1. Private Clound

3.1.2. Public Clound

3.1.3. Hybrid Clound

3.2. ประเภทของบริการบนระบบตลาวด์

3.2.1. Iaas

3.2.1.1. iclound

3.2.1.2. onedrive

3.2.1.3. drive

3.2.1.4. dropbox

3.2.2. Saas

3.2.2.1. google doc

3.2.2.2. office 365

3.2.3. Pass

3.3. ข้อดี/ข้อเสีย

4. แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต

4.1. iot

4.1.1. เมืองอัจฉริยะ

4.1.2. บ้านอัจฉริยะ

4.1.3. โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ