עבודת השורשים שלי

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
עבודת השורשים שלי by Mind Map: עבודת השורשים שלי

1. סבא וסבתא ז"ל

1.1. סבא עובדיה

1.2. סבתא ברכה

1.3. סבא אורי

1.3.1. Destinations

1.4. סבתא מינה

2. משפחה מורחבת

2.1. דודים

2.1.1. בני דודים

2.2. בני דודים

3. על עצמי

3.1. תחביבים

3.1.1. Destinations

3.2. תכונות

4. הורי

4.1. אמא ורד

4.1.1. Destinations

4.2. אבא יואב

5. אחי

5.1. דור

5.1.1. Destinations

5.2. דקל

5.2.1. Destinations

5.3. דגן

5.4. ד 3 אותיות

5.4.1. Destinations

6. שם משפחה

6.1. דמארי

6.1.1. Destinations

6.2. (בר (גרבר

7. כוכב נולד

8. יום העצמעות הופעה

9. יום החינוך הופעה