Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. За призначенням

1.1. начальні заклади

1.2. медико-соціальні заклади

1.3. реабілітаційні заклади

2. За відомчим підпорядкуванням

2.1. Підпорядковані Міністерству освіти і науки України

2.1.1. навчальні заклади компенсуючого типу

2.1.2. навчальні заклади комбінованого типу

2.1.3. центри розвитку дитини

2.1.4. будинки дитини

2.1.5. дошкільні навчальні заклади

2.1.6. спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) I-III ступенів

2.1.7. школи соціальної реабілітації

2.1.8. навчально-реабілітаційні центри

2.1.9. спеціальні та інклюзивні класи

2.2. Підпорядковані Міністерству соціальної політики України

2.2.1. дитячі будинки-інтернати

2.2.2. центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

2.2.3. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю

2.2.4. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів

2.3. Підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України

2.3.1. спеціалізовані будинки дитини

3. Горизонтально-вертикальна структура

3.1. Раннє дитинство 0-3 р.

3.1.1. ДНЗ загального типу, спеціальні ДНЗ, будинки дитини (для дітей-сиріт), центри раннього втручання, центри розвитку дитини, центри реабілітації, консультування в навчально-реабілітаційних центрах, психолого-медико-педагогічні консультації

3.2. Дошкільний період 3-6 (7) р.

3.2.1. Спеціальні дошкільні навчальні заклади, спеціальні групи при дошкільних навчальних закладах комбінованого типу, дошкільні групи при спеціальних школах, дошкільні групи при навчально-реабілітаційних центрах, центри розвитку дитини, психолого-медико-педагогічні консультації

3.3. Шкільний період 6 (7) - 16(17) р.

3.3.1. Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для: 1) глухих дітей – I-III ступенів; 2) для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів; 3) для сліпих дітей – I-III ступенів; 4) для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів; 5) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів; 6) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів; 7) для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів 8) для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

3.3.2. навчально-реабілітаційні центри.

3.3.3. , реабілітаційні центри

3.3.4. спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах масового типу

3.4. Період професійного навчання 16 (17) - 21 р.

3.4.1. Спеціальні групи при професійно-технічних училищах, коледжах, центри медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації, центри соціально-психологічної реабілітації