EL CATALANISME POLÍTIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EL CATALANISME POLÍTIC by Mind Map: EL CATALANISME POLÍTIC

1. Origens del catalanisme

1.1. 1833

1.1.1. ODA A LA PÀTRIA

1.2. 1841

1.2.1. Recull de Poesies --> Joaquim Rubio i Ors

1.2.2. Manifest Renaixença

1.3. 1859

1.3.1. JOCS FLORALS --> català llemosí

1.4. 1870

1.4.1. Unió del corrent popular i culte

2. El catalanisme polític

2.1. FORMACIÓ

2.1.1. Organització estatal

2.1.1.1. centralització política

2.1.1.2. econòmica

2.1.1.3. administrativa i jurídica

2.1.1.4. militar

2.1.2. Federalisme

2.1.2.1. 1868

2.1.2.1.1. Sexenni Revolucionari

2.1.2.1.2. Partit Republicà Democràtic Federal

2.1.2.2. 1869

2.1.2.2.1. Pacte de Tortosa

2.1.2.3. 1873

2.1.2.3.1. Francesc Pi i Maragall

2.1.2.4. 1875

2.1.2.4.1. Inici Restauració

2.1.2.4.2. Alfons XII

2.1.2.5. I República

2.1.2.5.1. Projecte de Constitució Federal de 1973

2.1.3. Valentí Almirall

2.1.3.1. 1879

2.1.3.1.1. Diari Català

2.1.3.1.2. Trenca amb Pi i Maragall

2.1.3.2. 1880

2.1.3.2.1. PRIMER CONGRÉS CATALANISTA

2.1.3.3. 1882

2.1.3.3.1. CENTRE CATALÀ

2.1.3.4. 1883

2.1.3.4.1. SEGON CONGRÉS CATALANISTA

2.1.3.5. 1885

2.1.3.5.1. Centre català --> míting a la Llotja de Barcelona

2.1.3.5.2. Mort d'Alfons XII

2.1.3.6. 1886

2.1.3.6.1. "Lo Catalanisme"

2.1.4. Catalanisme Conservador

2.1.4.1. 1887

2.1.4.1.1. Lliga de Catalunya

2.1.4.2. 1888

2.1.4.2.1. MISSATGE A LA REGENT

2.1.4.3. UNIÓ CATALANISTA

2.1.4.3.1. Creació 1891

2.1.4.3.2. Bases de Manresa --> 1892

2.1.4.3.3. MISSATGE AL REI DELS HEL·LENS 1897

2.2. EVOLUCIÓ

2.2.1. 1899

2.2.1.1. Tancament de Caixes

2.2.1.2. Formació --> La UNIÓ REGIONALISTA (empresaris)

2.2.2. 1900

2.2.2.1. CENTRE NACIONAL CATALÀ

2.2.3. Unió Regionalista - Centre Nacional Català

2.2.3.1. S'uneixen el 1901

2.2.3.2. Candidatura 4 presidents

2.2.3.3. Nova entitat --> LLIGA REGIONALISTA

2.2.4. 1906

2.2.4.1. Centre Nacionalista Republicà

2.2.4.2. Formació --> SOLIDARITAT CATALANA

2.2.5. 1907

2.2.5.1. Programa Tivolí

2.2.6. 1908

2.2.6.1. PARTIT REPUBLICÀ RADICAL (Lerroux)

2.2.7. 1909

2.2.7.1. Trencament Solidaritat Catalana

2.2.8. Unió Federal Nacionalista Republicana - Partit Radical de Lerroux

2.2.8.1. Aliança 1910

2.2.9. 1917

2.2.9.1. Partit Republicà Català

2.2.9.1.1. Lluís Companys

2.2.9.1.2. Francesc Layret

2.2.9.1.3. Marcel·lí Domingo

2.2.10. 1922

2.2.10.1. ESTAT CATALÀ

2.2.10.1.1. Francesc Macià

2.2.11. 1923

2.2.11.1. UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA

2.2.12. 1931

2.2.12.1. Estat Català - Partit Republicà Català

2.2.12.1.1. E.R.C

3. Mancomunitat de Catalunya

3.1. 1910

3.1.1. Inici creació Mancomunitat

3.2. 1911

3.2.1. Petició a Canalejas

3.3. 1913

3.3.1. Eduardo Dato

3.3.1.1. Permet crear la Mancomunitat

3.4. 6-04-1914

3.4.1. MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

3.5. Dues direccions

3.5.1. Desenvolupament econòmic

3.5.2. Projecte cultural i educatiu

3.5.2.1. Elaboració Diccionari General 1932

3.6. 1923

3.6.1. Cop d'Estat de Primo de Rivera

3.6.2. Alfons Sala --> president Mancomunitat

3.7. 1925

3.7.1. Fi de la Mancomunitat