Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. За відомчим підпорядкуванням

1.1. Підпорядковані Міністерству освіти і науки України

1.1.1. Будинки дитини

1.1.2. Дошкільні навчальні заклади

1.1.3. Центри розвитку дитини

1.1.4. Навчальні заклади компенсуючого типу

1.1.5. Навчальні заклади комбінованого типу

1.1.6. Спеціальні загальноосвітні школи I -III ступенів (школи-інтернати)

1.1.7. Школи соціальної реабілітації

1.1.8. Спеціальні та інклюзивні класи

1.1.9. Навчально-реабілітаційні класи

1.2. Підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України

1.2.1. Спеціалізовані будинки дитини

1.3. Підпорядковані Міністерству соціальної політики України

1.3.1. Реабілітаційні установи для інвалідів і дітей-інвалідів

1.3.2. Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

1.3.3. Реабілітаційні центри для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю

1.3.4. Дитячі будинки-інтернати

2. Горизонтально-вертикальна структура

2.1. Раннє дитинство 0-3 роки

2.1.1. ДНЗ загального типу; Спеціальні ДНЗ; Будинки дитини; Центри раннього втручання; Центри розвитку дитини; Центри реабілітації; ПМПК.

2.2. Дошкільний період 3-6(7) років

2.2.1. Спеціальні ДНЗ; Спеціальні групи при ДНЗ комбінованого типу; Дошкільні групи при спеціальних школах; Дошкільні групи навчально-реабілітаційних центрах; Центри розвитку дитини; ПМПК.

2.3. Шкільний період 6(7)-16(17) років

2.3.1. Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для: +глухих; +дітей зі зниженим слухом; +сліпих дітей; +дітей зі зниженим зором; +дітей з тяжкими порушеннями мовлення; +дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; +дітей із затримкою психічного розвитку; +розумово-відсталих дітей; +навчально-реабілітаційні центри; +спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах класового типу; +реабілітаційні центри.

2.4. Період професійного навчання 16(17)-21 роки

2.4.1. Спеціальні групи при професійно-технічних училищах; Центри медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації; Центри соціально-психологічної реабілітації.

3. За призначенням

3.1. Навчальні заклади

3.2. Реабілітаційні заклади

3.3. Медико-соціальні заклади