Базові фізичні теорії

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Базові фізичні теорії by Mind Map: Базові фізичні теорії

1. Класична механіка

1.1. Концепції

1.1.1. Вимір

1.1.2. Простір

1.1.3. Час

1.1.4. Рух

1.1.5. Швидкість

1.1.6. Прискорення

1.1.7. Маса

1.1.8. Імпульс

1.2. Основні розділи

1.2.1. Закони Ньютона

1.2.2. Механіка Лагранжа

1.2.3. Гамільтонова механіка

1.2.4. Теорія хаосу

1.2.5. Гідродинаміка

1.2.6. Механіка суцільних середовищ

1.3. Концепції

1.3.1. Гамільтоніан

1.3.2. Ідентичні частинки

1.3.3. Стала Планка

1.3.4. Квантове зчеплення

1.3.5. Квантовий гармонічний осцилятор

1.3.6. Хвильова функція

2. Квантова механіка

2.1. Основні розділи

2.1.1. Інтеграл вздовж траєкторій

2.1.2. Рівняння Шредінгера

3. Квантова теорія поля

3.1. Концепції

3.1.1. Принцип еквівалентності

3.1.2. 4-імпульс

3.1.3. Система відліку

3.1.4. Простір-час

3.1.5. Швидкість світла

3.2. Основні розділи

3.2.1. Спеціальна теорія відносності

3.2.2. Загальна теорія відносності

4. Електромагнетизм

4.1. Концепції

4.1.1. Електричний заряд

4.1.2. Електричний струм

4.1.3. Електричне поле

4.1.4. Магнітне поле

4.1.5. Електромагнітне поле

4.1.6. Електромагнітне випромінювання

4.1.7. Магнітний монополь

4.2. Основні розділи

4.2.1. Електростатика

4.2.2. Електрика

4.2.3. Магнетизм

4.2.4. Рівняння Максвелла

5. Термодинаміка,

5.1. Концепції

5.1.1. Стала Больцмана

5.1.2. Ентропія

5.1.3. Вільна енергія

5.1.4. Теплота

5.1.5. Температура

5.2. Основні розділи

5.2.1. Кінетична теорія

6. Теорія відносності

6.1. Основні розділи

6.1.1. Квантування невзаємодіючих полів

6.1.2. Теорія збурень