מהם מבצעי הרבי

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מהם מבצעי הרבי by Mind Map: מהם  מבצעי הרבי

1. מהם המבצעים?

1.1. 1.אהבת ישראל

1.2. 2.חינוך

1.3. 3.תורה

1.4. 4. תפילין

1.5. 5.מזוזה

1.6. 6.צדקה

1.7. 7. בית מלא ספרים

1.8. 8.הדלקת נרות שבת

1.9. 9.מבצע כשרות

1.10. 10.טהרת המשפחה

2. מה מטרת המבצעים?

2.1. 1. הסיבה לחורבן הייתה שנאת חינם, ע"י הוספה באהבת ישראל נביא את הגואל

2.2. 2. לדאוג שכל ילד יקבל חינוך יהודי כשר

2.3. 3. מבטיח את קיום האומה

2.4. 4. להרבות מניחי תפילין בעם

2.5. 5. שמירה והגנה על הבית

2.6. 6. הקפדה על נתינת צדקה בכל יום

2.7. 7. בכל בית יהודי יהיו ספרי קודש

2.8. 8. כל בנות ישראל ידליקו נרות שבת

2.9. 9. שמירת על כשרות האוכל והמטבח היהודי

2.10. 10. שמירה על קדושת הטהרה

3. מה תוכן כל מצווה מעשרת המבצעים?

3.1. 1. כל אחד מעם ישראל מצווה לאהוב את בני עמו

3.2. 2. חינוך יהודי כשר לכל יהודי

3.3. 3. "והגית בו יומם ולילה"

3.4. 4. הנחת תפילין כשרות מדי יום

3.5. 5. מזוזה כשרה בפתח הבית לשמירה והצלה

3.6. 6. "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"

3.7. 7. ספרי תורה בבית להגנה

3.8. 8. האשה מדליקה נרות כי היא אחראית לאופי הבית

3.9. 9. כל יהודי צריך לאכול אוכל כשר

3.10. 10. קידוש חיי המשפחה

4. מתי התחיל כל מבצע?

4.1. 1. שנת תשל"ו

4.2. 2. שנת תשל"ו

4.3. 3. שנת תשל"ד

4.4. 4. שנת תשכ"ז

4.5. 5. שנת תשל"ד

4.6. 6. שנת תשל"ד

4.7. 7. שנת תשל"ד

4.8. 8. שנת תשל"ד

4.9. 9. שנת תשל"ה

4.10. 10. שנת תשל"ה