Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

1.1. 1) Формування груп навчальних закладів (ЗНЗ з інклюзивною формою навчання, спеціальних навчальних закладів, реабілітаційних центрів), які інтегрують ресурси для вирішення завдань інклюзивної освіти.

1.2. 2) Укладання відповідних угод між ЗНЗ з іклюзивною формою навчання та спеціальним ЗНЗ, реабілітаційних центром, медичною установою. За такої моделі вчитель-дефектолог, праюючи штатним працівницом спеціального ЗНЗ співпрацює (проводить індивідуал.заняття, надає концультації) з ЗНЗ з інклюзивною формою навчання.

1.3. 3) Організація співпраці зі спеціаліствми ПМПК, які проводять індивідуальні заняття, консультують педагогів і батьків.

2. Співробітництво психолога та логопеда

2.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

2.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

2.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

2.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

2.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

3. Співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції;

3.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушеного розвитку (ступеня вираженості вторинних і третинних відхилень у розвиткові дитини);

3.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі;

3.4. безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини;

3.5. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі.

4. Співробітництво вчителя і асистента вчителя

4.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

5. Співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

5.2. Консультування педагогів

5.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

6. Співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

6.1. Консультування педагогів

6.2. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

6.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

7. Співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

7.2. Складання індивідуально Програми розвитку

7.3. Проведення обстеження дітей

7.4. Участь в роботі консультаційно-педагогічної групи

7.5. Надання консультативно-методичної допомоги

7.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах

7.7. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

7.8. Складання індивідуальної Програми розвитку

7.9. Проведення обстеження дітей

7.10. Участь в роботі консультаційно-педагогічної групи

7.11. Надання консультативно-методичної допоми

7.12. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх закладах