Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Горизонтально-вертикальна структура

1.1. Раннє дитинчтво (0-3 роки)

1.1.1. Реабілітаційні центри,ДНЗ загального типу, психолого-медико-педагогічні консультації, спеціальні ДНЗ, будинки дитини.

1.2. Дошкільний період (3-6(7)років)

1.2.1. Спеціальні групи при дошкільних навчальних закладах комбінованого типу, спеціальні ДНЗ, центри розвитку дитини,психолого-медико-педагогічні консультації,спеціаліні групи при реабілітаційних закладах.

1.3. Шкільний період (6(7)-16(17) років)

1.3.1. Спеціальні загальноосвітні заклади (школи-інтернати) для: -слабозорих дітей; -сліпих дітей; -глухих дітей; -слабочуючих дітей; -з тяжким порушенням мовлення; -дітей із затримкою психічного розвитку; -розумово відсталих дітей; -з порушенням опрно-рухового апарату. Реабілітаційні центри,спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах масового типую

1.4. Період професійного навчання( 16(17)-21 рік)

1.4.1. Центри медико-соціальної та професіно-трудової реабілітації, цетри соціально-психологічної реабілітації, спеціальні групи при коледжах та провесійно-технічних училищах.

2. За призначенням

2.1. Медико-соціальні заклади

2.2. Навчальні заклади

2.3. Реабілітаційні заклади

3. За відомчим підпорядкуванням

3.1. Підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України

3.1.1. Спеціалізовані будинки дитини

3.2. Підпорядковані Міністерству соціальної політики України

3.2.1. Центри соціальної реабілітації дітей інвалідів

3.2.2. Дитячі будинки-інтернати

3.2.3. Реабілітаційні установи змішаного типу для івалідів і дітей інвалідів

3.2.4. Спеціалізовані будинки дитини

3.3. Підпорядковані Міністерству науки та освіти України

3.3.1. Спеціальні та інклюзивні класи

3.3.2. Школи соціальної реабілітації

3.3.3. Будинки дитини

3.3.4. Дошкільні навчальні заклади

3.3.5. Навчальні заклади комбінованого типу

3.3.6. Навчально-реабілітаційні заклади