Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AÇI by Mind Map: AÇI

1. tam açı

2. dar açı

3. tümler açı

4. geniş açı

5. kenarlarına göre

5.1. dik açı

5.2. dar açı

6. eee

7. ERDEK