Hệ thống nhân viên cho shop bán hàng online

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ thống nhân viên cho shop bán hàng online by Mind Map: Hệ thống nhân viên cho shop bán hàng online

1. Việc đặt KPI cho phòng kinh doanh

1.1. Doanh số (cho phòng sales)

1.2. Chuyển hoàn (cho kho vận)

2. Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách chứng từ

3. Nhân viên sales trực tiếp ở cửa hàng (nếu có cửa hàng offline)

4. #2: Sales

4.1. Công việc

4.1.1. Triển khai bán hàng để đạt yêu cầu

4.1.1.1. Phân bổ KPI cho các kênh

4.1.2. Phối hợp vs MKT đưa ra KPI

4.1.3. outsource, cách quản lý khi outsource

4.1.4. Nếu quy mô nhỏ sẽ kiêm luôn công việc CSKH

4.2. Lời khuyên

4.2.1. Giao, vận chuyển hàng hóa

4.2.2. Triển khai hoạt động mkt và đánh giá hiệu quả

4.2.3. Tiếp nhận thông tin của leads và chốt đơn

4.2.4. Kịch bản sales

4.2.5. Cách tạo động lực

4.2.6. Đánh giá hiệu quả nv sales

5. Kiểm soát tiến độ giao hàng (nếu dùng qua dịch vụ)

6. Video 1

6.1. Việc quản lý bán hàng chuyên nghiệp

6.1.1. Overview

6.1.2. Tầm quan trọng

6.2. Giới thiệu mô hình - các vị trí

6.2.1. Sơ đồ (hình vẽ)

6.2.2. Các vị trí và phối hợp giữa chúng

6.3. #1: Vị trí quản lí

6.3.1. Công việc

6.3.1.1. Kiểm soát kinh doanh

6.3.1.2. Lên kế hoạch KPI kinh doanh

6.3.1.3. Làm việc với các đối tác nguồn hàng, logistic

6.3.1.4. Quản lý, chăm sóc nhân viên

6.3.2. Lời khuyên

6.3.2.1. Các công cụ giúp quản lý (quản lý nhân viên, quản lý bán hàng ...)

6.3.2.1.1. Quy mô lớn

6.3.2.1.2. Quy mô vừa và nhỏ

6.4. #3: Marketing

6.4.1. Công việc

6.4.1.1. Phối hợp với phòng sales đưa ra KPI mkt

6.4.2. Lời khuyên

6.4.2.1. Lưu ý khi đưa KPI cho MKT

6.4.2.2. ...

7. Video 2

7.1. Sơ lược Quy trình bán hàng

7.1.1. MKT mang về leads, sales sẽ chốt

7.1.2. Bài học sẽ giới thiệu quy trình khi 1 đơn hàng được create

7.2. #4: Kế toán

7.2.1. #5: Kho - ship

7.2.1.1. Công việc

7.2.1.2. Lời khuyên

7.2.1.2.1. Số lượng ng/số đơn

7.2.1.2.2. Các đơn vị ship, khi nào cần thuê đơn vị ship

7.2.1.2.3. Kinh nghiệm quản lý ship...

7.2.1.2.4. Kinh nghiệm đóng hàng

7.2.2. Công việc

7.2.2.1. Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng

7.2.2.2. Theo dõi, giám sát số lượng báo cáo kho

7.2.2.3. Quản lí xuất nhập hàng, bảo quản hàng

7.2.3. Lời khuyên

7.2.3.1. Quản lý hay kiêm nhiệm..v..v..

7.2.3.2. Cách giám sát, theo dõi sổ sách

7.3. #6: CSKH

7.3.1. Công việc

7.3.1.1. Chăm sóc (xác nhận order, xác nhận đơn đã giao...)

7.3.1.2. TIếp nhận khiếu nại và giải quyết

7.3.1.3. Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng VIP, khách mua buôn, khách trung thành

7.3.2. Lời khuyên

7.3.2.1. Tỉ lệ CSKH/sales

7.3.2.2. Giới thiệu về CRM (ở mức cơ bản, hisella sẽ có khóa chuyên hơn)

7.4. Tide back lại