Khóa 4 - Khởi động công việc kinh doanh online hiệu quả

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Khóa 4 - Khởi động công việc kinh doanh online hiệu quả by Mind Map: Khóa 4 - Khởi động công việc kinh doanh online hiệu quả

1. Bài 1: Lựa chọn sản phẩm kinh doanh

1.1. Tiềm năng KD online?

1.1.1. Không tốn chi phí mặt bằng

1.1.2. Dễ xây dựng hệ thống...

1.1.3. NTD chuyển qua mua hàng onl nhiều hơn

1.1.4. ...

1.2. Cách xác định sản phẩm/dịch vụ để bán hàng online

1.2.1. Dựa theo Định nghĩa của Philip Kotler

1.2.1.1. Theo Philip Kotler: “Sản phẩm là tất cả những gì có thể thỏa mãn được nhu cầu hay mong muốn và được chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý, mua sử dụng hay tiêu dùng. Đó có thể là những vật thể hữu hình, dịch vụ, người, mặt bằng, tổ chức và ý tưởng;

1.2.1.1.1. Thoả mãn nhu cầu khách hàng

1.2.1.1.2. Định hình được gói sản phẩm dịch vụ

1.2.1.1.3. Có quy trình bán hàng hoàn thiện

1.2.2. Dựa theo Micheal Porter

1.2.2.1. gia tri cot loi (hon cac sp khac)

1.2.2.2. canh tranh ve gia (so sanh voi doi thu)

1.2.2.3. Ti le lai

1.3. Các yếu tố quyết định sản phẩm phù hợp để bán hàng onl (thuc tien tai VN)

1.3.1. Dựa theo tiêu chí 3 có

1.3.1.1. Có nội dung

1.3.1.1.1. noi dung sp

1.3.1.1.2. nguoi ban

1.3.1.1.3. ...

1.3.1.2. Có lợi thế đặc biệt

1.3.1.2.1. doc quyen

1.3.1.2.2. gia canh tranh

1.3.1.2.3. (co 1 yeu to tao len su khac biet)

1.3.1.3. Có tỷ lệ lãi trên 45%

1.3.1.3.1. gia ban/gia nhap

2. Bài 2: lựa chọn kênh mkt phù hợp

2.1. Tìm kênh marketing phù hợp (theo giai doan)

2.1.1. Ly thuyet

2.1.1.1. Lua chon kenh phu hop trong khi nguon luc co han

2.1.1.2. Cac kenh pho bien

2.1.1.3. Cac kenh onl dang trien khai

2.1.2. Phân tích sp và kh để lựa chọn kênh phù hợp

2.1.2.1. Phân tích khách hàng

2.1.2.1.1. Theo mô hình AISAS

2.1.2.2. Phân tích sản phẩm

2.1.2.2.1. Theo mô hình marketing mix 7p

2.1.3. Đối tượng khách hàng phù hợp vs từng kênh (cân nhắc bỏ)

2.1.3.1. Tìm thị trường dựa theo điểm tiếp xúc ( Touch Point )

2.1.3.2. Tìm thị trường dựa theo thói quen khách hàng

2.1.3.3. Tìm thị trường dựa theo xu hướng của đối thủ

3. Bai 3: Phân tích casestudy thành công

3.1. Phan tich case: yeuvanminh.com

3.1.1. Vi sao chon sp

3.1.2. Tai sao thanh cong??

3.2. Phan tich case: battrang.info