Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TKANKI ROŚLINNE by Mind Map: TKANKI ROŚLINNE

1. Twórcze

1.1. Pierwotne

1.1.1. Merystemy Wierzchołkowe

1.1.2. Merystemy Wstawowe

1.1.3. niekt. tk. zarodnikotwórcze

1.2. Wtórne

1.2.1. Kambium

1.2.2. Fellogen

1.2.3. Kallus

1.2.4. Większ. tk. zarodnikotwórczych

2. Stałe

2.1. Okrywające

2.1.1. Skórka

2.1.1.1. Epiderma

2.1.1.2. Ryzoderma

2.1.2. Korkowica

2.2. Wzmacniające

2.2.1. Zwarcica

2.2.2. Twardzica

2.2.2.1. Włókna sklerenchymatyczne

2.2.2.2. Sklereidy

2.3. Przewodzące

2.3.1. Łyko

2.3.1.1. K. Sitowe

2.3.1.2. Rurki sitowe

2.3.1.3. K. Przyrurkowe

2.3.2. Drewno

2.3.2.1. Cewki

2.3.2.2. Naczynia

2.4. Miękiszowe

2.4.1. M. Zasadniczy

2.4.2. M. Asymilacyjny

2.4.2.1. Palisadowy

2.4.2.2. Gąbczasty

2.4.2.3. Wieloramienny

2.4.3. M. Spichrzowy

2.4.3.1. Wodonośny

2.4.4. M. Powietrzny