Lavenderdalat Gardens

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lavenderdalat Gardens by Mind Map: Lavenderdalat Gardens

1. 1. Du khách đến với Lavenderdalat là ai?

1.1. Xét theo độ tuổi

1.1.1. Nhóm quan trọng nhất

1.1.1.1. Giới trẻ: 22-30

1.1.1.2. Trung niên: 30-40

1.1.2. Nhóm khá quan trọng

1.1.2.1. Thanh niên: 18-22

1.1.2.2. Trên trung niên: 40-55

1.1.3. Nhóm khác

1.1.3.1. Trẻ em: < 18

1.1.3.2. Già: > 55

1.2. Xét theo tính chất công việc, xã hội

1.2.1. Khách nhóm

1.2.1.1. Nhóm đồng nghiệp

1.2.1.2. Nhóm bạn học

1.2.1.3. Nhóm chơi chung

1.2.1.4. Nhóm làm ăn

1.2.2. Khách cặp, khách lẻ

1.2.2.1. Cặp nam nữ

1.2.2.2. Cá nhân công tác, tham quan Đà Lạt

1.2.2.3. Khách nước ngoài

1.2.3. Khách gia đình

1.2.3.1. Gia đình nhỏ

1.2.3.2. Đại gia đình

1.2.3.3. Bà con dòng họ, làng xóm

1.2.4. Khách đoàn

1.2.4.1. Công ty

1.2.4.2. Cơ quan, đơn vị

1.2.4.3. Trường học

1.2.5. Khách tour

1.2.5.1. Khách Việt

1.2.5.2. Khách quốc tế

2. 6. Deadline

2.1. Chốt kế hoạch: ???

2.2. Xây dựng 10 nội dung: ???

2.3. Xây dựng trang Blog: ???

2.4. Xây dựng quy trình publish

2.5. Bắt đầu publish nội dung (Facebook, Blog): ???

3. 3. Ý tưởng nội dung

3.1. Trước khi lavender nở ( - T11/2016)

3.1.1. Trước khi khai trương ( - T04/2015)

3.1.1.1. Kể câu chuyện về hoa lavender

3.1.1.1.1. Nói về hoa lavender: nguồn gốc, câu chuyện tình yêu, vẻ đẹp, công dụng, cách trồng,...

3.1.1.1.2. Những cánh đồng lavender tuyệt đẹp trên thế giới (có thể giới thiệu thêm những cánh đồng hoa khác để tạo cảm xúc "ghiền cánh đồng hoa" ở người xem)

3.1.1.1.3. Những sản phẩm thú vị từ lavender

3.1.1.1.4. Hoa lavender và du lịch (Agritourism)

3.1.1.2. Lavenderdalat Gardens đang từng bước hình thành

3.1.1.2.1. Trên cánh đồng Lavenderdalat

3.1.1.2.2. Hình ảnh người nông dân

3.1.1.2.3. Cái view tuyệt đẹp của Lavenderdalat

3.1.1.2.4. Các vườn hoa, tiểu cảnh khác

3.1.1.2.5. Các sản phẩm của Lavenderdalat (nếu có)

3.1.1.2.6. Câu chuyện làm du lịch + nông nghiệp tại Lavenderdalat

3.1.1.3. Trải nghiệm du lịch tại Đà Lạt

3.1.1.3.1. Cảnh đẹp Đà Lạt

3.1.1.3.2. Câu chuyện về Đà Lạt xưa

3.1.1.3.3. Thực tế (tốt, xấu) về du lịch Đà Lạt hiện tại

3.1.1.4. Các campaign cụ thể cho ngày khai trương

3.1.1.4.1. Bàn sau!!!

3.1.2. Sau khi khai trương

3.1.2.1. Chạy các campaign cụ thể

3.1.2.1.1. Bàn sau!!!

3.1.2.2. Các nội dung khác

3.1.2.2.1. Du khách đến với Lavenderdalat

3.1.2.2.2. Hình ảnh tuyệt đẹp của Lavenderdalat

3.1.2.2.3. Câu chuyện phục vụ du khách tại Lavenderdalat

3.1.2.2.4. Chờ đón ngày lavender nở hoa

3.1.2.2.5. Note: Vẫn tiếp tục các câu chuyện về hoa lavender, du lịch Đà lạt,...

3.2. Sau khi lavender nở

3.2.1. Bàn sau!!!

4. 2. Loại nội dung & kênh quảng bá

4.1. Loại hình nội dung

4.1.1. Photo

4.1.2. Video clip

4.1.3. Infographics

4.1.4. Blog post

4.1.5. Industry news

4.1.6. Khác

4.1.6.1. Sau này khi khai trương, khi lavender nở thì bổ sung thêm các loại hình nội dung khác. Giai đoạn này chủ yếu Photo và Blog post

4.2. Kênh quảng bá nội dung

4.2.1. Facebook

4.2.2. Google+

4.2.3. Youtube

4.2.4. Blog (Website)

5. 5. Phân công

5.1. Quang

5.1.1. Góp ý định hướng, nội dung

5.1.2. Xây dựng trang Blog

5.1.3. Design các nội dung được xây dựng

5.2. Minh

5.2.1. Xây dựng kế hoạch

5.2.2. Xây dựng trước 10 nội dung

5.2.3. Quản lý việc đăng tải nội dung trên các kênh Facebook, Youtube

6. 4. Việc cần làm

6.1. Xây dựng trang Blog

6.1.1. Website chưa có vẫn OK. Chỉ cần có trang Homepage hấp dẫn (nếu cần show thông tin ngày khai trương thì chỉ show chung chung)

6.2. Có kế hoạch viết nội dung cụ thể

6.3. Xây dựng trước 10 nội dung để publish dần dần (Photo, Infographics, Blog Post,...)

6.3.1. Sau đó, tiếp tục xây dựng nội dung theo kế hoạch. Tránh tình trạng ko có nội dung đăng tải, làm ngắt quãng, tạo ấn tượng ko chuyên nghiệp

6.4. Xay dựng quy trình publish nội dung và phản hồi với KH (trên Facebook, Youtube, Blog)