Plangeometri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Plangeometri by Mind Map: Plangeometri

1. Cirkel

1.1. runde

1.2. centrum

1.3. diameter

1.3.1. en retlinie der går gennem centrum fra cirklens periferi til den anden "side"/periferi

1.4. radius

1.4.1. afstand fra centrum til cirklens "kant"/periferi

1.5. Omkreds

1.5.1. omkreds=pi * diameter

1.6. areal

1.6.1. areal=r^2*pi

1.7. tangent

1.7.1. en ret linie er tangent til en cirkel hvis den kun rører cirklens periferi et sted

1.8. periferi

1.8.1. cirklens "kant"

1.9. korde

1.9.1. ret linie der skære cirklens periferi 2 steder, og ikke centrum

2. Trekant

2.1. spidsvinklet

2.2. retvinklet

2.3. stumpvinklet

2.4. Herons formel

2.4.1. finder arealet ud fra side længderne

2.4.2. areal=kvadratroden af (s*(s-a)*(s*b)*(s*c))

2.4.3. Hvor s=a*b*c/2

2.5. areal=grundlinie*højde/ 2

3. Firkant

3.1. regulær

3.1.1. kvadrat

3.1.2. alle sider er lige lange og vinklerne er 90 grader

3.2. trapets

3.2.1. 2 modstående paralle sider

3.3. rombe

3.3.1. 2 par modstående paralle sider

3.4. parallelogram

3.4.1. areal

3.4.2. et skævt rektangel, ingen vinkler er 90 grader, modsatte sider er parallelle,

3.4.3. vinkel par

3.4.3.1. modstående lige store

3.4.4. areal=højde*grundlinie

3.4.5. vinkelsum 360 grader

3.5. rektangel

3.5.1. areal

3.5.1.1. side gange side længde

3.5.2. alle vinkler er 90 grader

4. polygon

4.1. regulært

4.1.1. alle sider og vinkler er lilge store